arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Bij veel leden staat opleiding en ontwikkeling hoog op de agenda

23 maart 2020
Vrouwen4Tech

In 2019 heeft FME onderzoek gedaan bij de leden naar ontwikkelingen in hun organisatie. De resultaten geven een goed beeld van de onderwerpen waar bedrijven (voor de uitbraak van het coronavirus) mee bezig waren en waar ze tegenaan lopen. Vier opvallende onderwerpen lichten wij hier uit.

Opleiden hoog op de agenda

Smart Working en een ‘leven lang ontwikkelen’ staat hoog op de agenda bij veel bedrijven in de technologische industrie. Uit het onderzoek blijkt dat 85% van de bedrijven de kennis en vaardigheden van het personeel up to date houdt. Gemiddeld wordt 4,6% van de loonsom aan opleidingen besteedt. 64% van de bedrijven anticipeert op nieuwe vaardigheden via proactief opleiden. Wil je zelf aan de slag met het ontwikkelen van je medewerkers? Denk dan eens aan het implementeren van competentiemanagement.

Tekort aan personeel

93% van de respondenten ervaart een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel. Bijna driekwart vermindert dit tekort door tijdelijk personeel in te huren. 60% van de bedrijven vermindert het tekort door eigen personeel bij te scholen. Bij 66% van de bedrijven met meer dan 100 medewerkers wordt gewerkt aan het bedrijfsimago. Wil ook aan de slag met het (werkgevers)imago van jouw bedrijf?

Te weinig vrouwen in tech

77% van de bedrijven heeft minder dan 10% vrouwen met een technische functie in dienst. 81% geeft aan dat meer vrouwelijke technici een positief effect heeft op het bedrijfsresultaat. FME heeft een actieagenda gelanceerd om samen te werken, zodat we naar 30% vrouwen in tech gaan in 2030. Doet jouw bedrijf ook mee?

Aan de slag met duurzaamheid

66% van de bedrijven is bezig met energiebesparende maatregelen. Ruim een derde gaat vanaf 2025 aan de slag met circulair gebruik van grondstoffen en schakelt dan volledig over naar duurzame energie. Zelf ook aan de slag met circulair ondernemen? Bekijk inspirerende voorbeelden en praktische handvatten op ons platform ‘Circulaire Maakindustrie’. 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten