arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Bloedtesttechnologie brengt het laboratorium naar de patiënt

25 oktober 2023
Enzyre

Mensen die een bloedstollingsziekte hebben, worden behandeld in specialistische behandelcentra. Daar worden frequent bloedtesten uitgevoerd, die nodig zijn om de patiënt goed te kunnen behandelen. Die bloedtesten zijn in veel andere ziekenhuizen niet voorhanden. Het geven van de verkeerde medicatie of de onjuiste dosering, kan leiden tot ernstige bloedingen, met in uitzonderlijke gevallen zelfs de dood tot gevolg. Een handheld oplossing biedt uitkomst.

De Enzypad technologie, ontwikkeld door Enzyre, is een handheld apparaat waarmee op een eenvoudige manier complete bloedstollingsmetingen kunnen worden verricht in de directe omgeving van de patiënt, of zelfs door de patiënt zelf. In de Enzypad wordt een microfluïdische kaart geschoven, waarin met een druppel bloed vervolgens meerdere bloedtesten plaatsvinden. Dit gebeurt op basis van chemoluminescentie en de uitslagen zijn direct beschikbaar voor de gebruiker en de behandelend arts.

Complicaties te voorkomen

Het Enzysysteem maakt het mogelijk de behandeling aan te passen aan de individuele patiënt en daarmee complicaties te voorkomen. Doordat de patiënt na instructie de bloedtesten zelf kan uitvoeren, kunnen deze precies op de momenten dat het nodig is worden uitgevoerd. Dit maakt de behandeling effectiever, doordat informatie voorhanden is op de momenten die ertoe doen en het beloop van de metingen beter in beeld kan worden gebracht. Bovendien verbetert het de efficiëntie van de zorg, omdat minder ziekenhuisbezoeken nodig zijn. Dit betekent dat het zorgstelsel minder wordt belast.

Personaliseren van de behandeling

Behandelaars tonen zich bijzonder positief over deze ontwikkeling. “In een situatie waarin sprake is van een ernstige bloeding wil de hemofiliepatiënt niet de deur uit”, zegt een van hen. “Toepassing van dit device is in zo’n situatie zeer behulpzaam.” Een tweede benadrukt de bijdrage die het vaak kunnen meten kan leveren aan het personaliseren van de behandeling: “De bepalingen worden beïnvloed door wat de patiënt doet of eet.” Een derde ziet voordeel in termen van geruststelling van de patiënt: “On the spot testen geeft de patiënt meer controle en rust.” Dit laatste spreekt de patiënt enorm aan: “In een stressvolle periode wil ik de uitslag van mijn test direct weten.” Dankzij toepassing van de Enzypad kan dit ook.

Uitbreiding naar andere ziektebeelden

Holland Innovative ondersteunt Enzyre op het gebied van projectmanagement, de opbouw van het kwaliteitssysteem, technische documentatie en klinische studies. Uiteindelijk werkt Enzyre toe naar een platform technologie die kan worden uitgebreid naar andere ziektebeelden, waarmee het laboratorium naar de patiënt thuis wordt gebracht.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten