arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

”Dankzij het Smart Working 5 stappenplan zijn we klaar voor de toekomst”

21 januari 2020
Custers

Custers Hydraulica B.V. produceert en ontwikkelt hoogwaardige aluminium steigers, solide hoogwerkers en specials voor bouw, infrasector, industrie en de luchtvaartbranche in binnen- en buitenland. In die laatste markt wil het bedrijf zich meer profileren. Dankzij het Smart Working 5 stappenplan van FME verliep de uitrol van de nieuwe strategie onder de medewerkers vlot en efficiënt. Daarbij werden alle medewerkers meegenomen en betrokken bij de koers voor het Custers van de toekomst, de plannen en de concrete acties.

Aluminium steigers vormen sinds 1980 de core business van Custers Hydraulica. Ook in de markt van hoogwerkers is het bedrijf uit Venray sinds 1964 een belangrijke speler. Maar die markt is zodanig in ontwikkeling, dat Custers Hydraulica haar koers gaat verleggen. “We zien de vraag naar standaard- en seriematig geproduceerde hoogwerkers afnemen”, zeggen directeur Paul van Eldijk en zijn compagnon Job Kool. De vraag naar zogenoemde ‘specials’ – op maat gemaakte producten - groeit daarentegen wel. 

"Juist doordat FME een externe partij is, spreken medewerkers zich meer uit en haal je nog meer uit je organisatie."

"En juist bij die specials ligt onze kracht”, zegt van Eldijk. Met name in de luchtvaartsector heeft Custers een sterke positie opgebouwd. In de jaren ‘80 produceerde de firma al een op maat gemaakte steiger voor onderhoud aan een helikopter van Defensie. Inmiddels werkt Custers voor diverse grote organisaties in de luchtvaartsector. Job: "Zulk specialistisch maatwerk is een groeimarkt én we hebben er al veel knowhow in opgebouwd. Daarom gaan we ons daar sterker op focussen.” En hij en Paul zien niet alleen kansen in de luchtvaart, maar ook in de infrasector. 

"We zijn klaar voor een mooie toekomst."

Custers Venray

Smart Working 5 stappenplan

Maar hoe krijg je je hele organisatie mee in een nieuwe strategie – van hoofdzakelijk standaardproduct naar een focus op maatwerk? De directie van Custers Hydraulica was al eensgezind over de nieuwe strategie, waarna met het managementteam de nieuwe aanpak verder is aangescherpt. Stap twee was het overbrengen van de strategie op de 55 medewerkers, hen meenemen in de verandering én zelf input laten leveren. Daarvoor schakelde Custers Hydraulica FME in. En met het FME Smart Working 5 stappenplan werd de transitie uitgerold door de hele organisatie. Paul: "We wilden dat onze strategie helder werd overgebracht op onze medewerkers, dat zij werden meegenomen in het proces en dat de onderlinge communicatie een boost kreeg. FME heeft ons stap voor stap meegenomen in dat proces."

Concrete stappen

De adviseurs van FME lieten alle medewerkers van Custers Hydraulica – van directie tot uitvoerend – online vragenlijsten invullen en voerden gesprekken met hen over de nieuwe strategie. Alle opgehaalde ideeën en plannen werden gematcht en de nieuwe strategie aangescherpt. De transparantie in die aanpak had een positief effect op de bijdragen van de medewerkers en de verbinding in de organisatie. Paul: "Juist doordat FME een externe partij is, spreken medewerkers zich meer uit en haal je nog meer uit je organisatie." Job: "Een van de punten die duidelijk naar voren kwam, is dat medewerkers het heel prettig vinden om gehoord te worden." Uit de gesprekken bleek ook een enorme trots en loyaliteit bij de medewerkers.

"Door consequent die dialoog aan te gaan, blijft het hele bedrijf in ontwikkeling."

Actiepunten

FME zorgde voor een integrale aanpak om het bedrijf, de processen en de medewerkers innovatief en wendbaar te maken. Het is een aanpak waar alle medewerkers hun mening over konden geven én waar iedereen nu achter staat. Paul: "Iedereen ziet dit als ons gezamenlijke doel."

De communicatie, zowel intern als extern, is inmiddels sterk verbeterd. Er vindt meer dialoog plaats in de organisatie: met de medewerkers wordt meer gesproken over hun wensen en Custers gaat meer in gesprek met externe partijen. Paul en Job beseffen dat het wellicht wat voor de hand ligt, maar het invoeren van wekelijkse werkoverleggen zien zij als een van de grote winstpunten van het FME-traject. "Hier plukten we al snel de vruchten van. Dankzij structureel overleg verbetert de onderlinge communicatie, de betrokkenheid en versoepelt de workflow. Allemaal zaken die van belang zijn nu we ons focussen op maatwerkoplossingen." Het managementteam gaat op regelmatige basis in gesprek met alle medewerkers om te horen of zij nog happy zijn op het werk en wat hun opleidingsbehoeften zijn. Job: "Door opleiding op de agenda te zetten blijven onze mensen vakbekwaam."

Ook op organisatieniveau zet Custers Hydraulica in op verdere ontwikkeling door betere communicatie. "Iedereen die bij een product van ons betrokken is, zoals leveranciers en klanten, vragen we om input. Door consequent die dialoog aan te gaan, blijft het hele bedrijf in ontwikkeling."

Het plan van aanpak van FME richt zich niet alleen op de nieuwe strategie en betere interne en externe communicatie. Er zijn ook concrete acties geformuleerd rondom leiderschap, ontwikkeling, samenwerking en proces- en productinnovatie.

Product- en procesverbetering

Het innovatietraject dat tijdens het Smart Working-traject werd geformuleerd, helpt het Limburgse bedrijf om nog scherper in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt. Een van de belangrijkste innovaties in dat proces is een verdere digitaliseringsslag van het productieproces. "We willen nog beter en real-time monitoren waar we mee bezig zijn, zien hoe de productstromen lopen, wat onze voorraad is en hoe we onze levertijden kunnen verbeteren. Zo kunnen we onze klanten nog beter helpen."

"We willen nog beter en real-time monitoren waar we mee bezig zijn."

Niet alleen de medewerkers van Custers Hydraulica ervaarden de hulp van FME als prettig, ook Paul en Job kijken terug op een geslaagde samenwerking. "Dankzij FME konden wij onze transitie beter en efficiënter uitrollen." Paul en Job gaven zichzelf en hun organisatie bloot aan een partij van buitenaf. Daarnaast werd heel Custers Hydraulica uitgenodigd om mee te denken. Het Smart Working-traject is door de organisatie als heel positief ervaren. De medewerkers van Custers Hydraulica zijn blij dat ze betrokken werden bij zo’n belangrijke stap voor ‘hun’ bedrijf.

Dankzij het Smart Working 5 stappenplan van FME kan Custers Hydraulica nu makkelijker en sneller inspelen op de wensen van de klanten, met haar kernwaarden kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie als uitgangspunt. "We zijn klaar voor een mooie toekomst."

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten