arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

De lichten zijn aan in Manhattan, de elektriciteit komt uit New Jersey

6 maart 2019
Manhattan

Het verbinden van New York City met elektrische stroomvoorzieningen voor het upgraden en versterken van het transmissiesysteem in New York: dat was het hoofddoel van het project.

Prysmian kreeg een contract toegekend van meer dan $ 175 miljoen door Hudson Transmission Partners LLC om een strategische ondergrondse en onderzeese elektriciteitsverbinding aan te leggen tussen New York City en het transmissienet van New Jersey. Met het aanleggen hiervan speelde Prysmian een belangrijke rol bij het leveren van schone energie aan zo'n 600.000 nieuwe huizen in Manhattan, waarmee het bedrijf opnieuw blijk gaf van zijn inzet voor een beter gebruik van de beschikbare middelen.

Turnkey oplossing

Prysmian was verantwoordelijk voor elke fase van het project: ontwerp, levering en installatie van zowel het ondergrondse als onderzeese transmissiekabelsysteem, dat een totale route aflegt van zo'n 13 kilometer en het elektriciteitsnet van New Jersey verbindt aan New York City. Het systeem heeft een totale energieoverdrachtscapaciteit tot 660 MW.

Over land en over zee

Het systeem bestaat uit een bundel van drie onderzeese hoogspanningskabels en twee glasvezel datacommunicatiekabels, die zijn geïnstalleerd door de kabellegger van de groep: Giulio Verne.De onderzeese kabels werden ingegraven onder de rivierbedding van de Hudson op een diepte tussen drie en vijf meter, met het Hydroplow-graafmachinesysteem dat is ontworpen door Prysmian. Het ondergrondse kabelsysteem werd onder de straten van Manhattan gelegd, langs een route van zo'n 900 meter vanaf het punt waar de onderzeese kabels aan land komen tot aan het elektrische substation van ConEd (Consolidated Edison Company van New York) aan W 49th Street.

De achterliggende strategie voor dit project betrof het geleidelijk ontmantelen van de energiecentrales in het stedelijk gebied van New York - die nu verouderd zijn, inefficiënt en schadelijk voor het milieu - en die te vervangen met energie uit duurzame bronnen en aardgas.

Noord-Amerika is een belangrijke markt voor de Prysmian Group. De ondergrondse kabels zijn geproduceerd in Zuid-Carolina: de glasvezelkabels zijn gemaakt in Lexington en de meeste hoogspanningskabels zijn geproduceerd in de geavanceerde fabriek van Prysmian in Abbeville, de eerste fabriek in de VS die volledig is toegerust op het produceren van hoogspannings- en zeer hoogspanningskabels. De onderzeese kabels zijn geproduceerd in Italië, in de Arco Felice-fabriek in Napels.

Projectcijfers

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten