arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

De slag om waterstof: Nederland waterstof-hub

9 oktober 2019

Waterstof als energiedrager is één van de grote beloftes voor een succesvolle energietransitie én de Nederlandse economie. Waterstoftechnologie heeft de potentie om een zeer belangrijk exportproduct van Nederland te worden. Dat blijkt uit het FME-rapport 'Waterstof: kansen voor de Nederlandse industrie' dat FME in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft uitgevoerd. Het rapport werd vandaag in ontvangst genomen door EZK-minister Wiebes.

Ons land heeft het potentieel een waterstofhub te worden. "Nederland kan koploper worden bij het produceren, gebruiken en exporteren van waterstof en heeft daartoe een goede uitgangspositie: een uitstekende gasinfrastructuur die herinzetbaar is voor transport van duurzame waterstof, een flink potentieel aan offshore wind voor de productie van groene waterstof en een industrie die de sterke wil heeft om te verduurzamen", aldus FME-voorzitter Ineke Dezentjé. "Waterstof kan niet alleen helpen onze ambitieuze klimaatdoelen te halen, maar ook een bijdrage leveren aan duurzame economische groei en het scheppen van banen."

Verbouwing

Om over te stappen op waterstof als belangrijke energiedrager, is een grote verbouwing in de industrie noodzakelijk. Een proces dat qua omvang vergelijkbaar is met de overstap van kolen naar aardgas in de jaren zestig van de vorige eeuw. Technologisch gezien is alles mogelijk, maar de kosten van alle aanpassingen zijn hoog en de sector moet wel concurrerend blijven. Dat kan zij niet alleen. Dezentjé: "De waterstofsector moet van de overheid de aandacht en financiering krijgen die het, gezien de enorme potentie voor de Nederlandse economie en de CO2-doelstellingen, verdient. We hebben het wel steeds over groene, grijze en blauwe waterstof, maar waterstof moet oranje worden!"

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten