arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Waterstof

Waterdruppels

Waterstof als energiedrager is een belangrijke gamechanger in de energietransitie aan het worden. Deze ontwikkeling biedt kansen voor bedrijven en ketens die waterstoftechnologie willen inzetten als duurzame brandstof of grondstof. Deze kansen willen we verder uitwerken in FME Hydrogen om van daaruit bij te dragen aan de versnelling van de energietransitie.

Om waterstof op grote schaal in te kunnen zetten als drager van, met name duurzame, groene opgewekte energie moet er nog heel wat gebeuren.

Technologisch gezien kan het allemaal, maar de schaal waarop waterstof toegepast kan gaan worden, is nog niet eerder vertoond. Ook de kostprijs is een uitdaging. Nieuwe technologie moet kunnen concurreren met fossiele alternatieven. Tegelijk levert deze grote transitie - zowel nationaal als internationaal - een prachtige economische kans op voor onze technologiebedrijven.

FME Klankbordgroep Hydrogen

In de FME Klankbordgroep Hydrogen vindt periodieke afstemming plaats over de verschillende thema’s, lopende projecten, wet- en regelgeving en financiering op het gebied van waterstof. De klankbordgroep bestaat uit FME-specialisten en een vertegenwoordiging vanuit de FME-lidbedrijven.

De volgende bedrijven zitten in de klankbordgroep:

Verschillende FME-leden zijn al bezig met waterstoftechnologie. Bekijk hieronder voorbeeldcases en nieuws over waterstof kansen. 

Elektrolyser Makersplatform NL

Het Elektrolyser Makersplatform NL heeft als doel om in Nederland de productie van elektrolysers - of componenten daarvoor - te ontwikkelen en op te schalen om zo meer groene energie te kunnen leveren.

Lees meer over dit project

Project MariGreen

In dit onderzoek worden huidige technische alternatieven vergeleken en afgezet tegen de bijzondere eisen in de binnenvaart. Om dit te doen, worden verschillende fasen van waterstofproductie en -distributie tot de opslag en conversie van waterstof aan boord van het schip behandeld.

lees meer over dit project

FME in de regio: innovatieprojecten

In vijf regio’s werkt FME samen met lidbedrijven aan innovatie. Hierbij organiseren wij regionale samenwerking, matchmaking tussen bedrijven en netwerken, en initiëren en realiseren we innovatieprojecten.

Onderstaande projecten staan in het teken van Waterstof:

Wil je meer weten over alle projecten in de regio?

lees meer over fme in de regio

Platform Waterstof Internationaal

Het door FME opgerichte Platform Waterstof Internationaal (PWI) biedt je inzicht in de laatste ontwikkelingen, onderzoeken en kansen op buitenlandse markten op het gebied van waterstof. Het is een platform waarin publiek en privaat contact kunnen leggen en samenwerken.

Pak jouw ondernemerskansen met Platform Waterstof Internationaal

Updates

Eerdere updates

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten