arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

gAvilar bundelt waterstofprojecten onder 'We go Hy'

24 oktober 2019

gAvilar heeft zijn activiteiten op het gebied van waterstoftechnologie gebundeld onder de naam 'We go Hy'. Onder deze vlag heeft gAvilar verschillende ontwikkelingen in gang gezet om een bijdrage te leveren aan veilige huishoudelijke regelapparatuur waarmee de transitie van aardgas naar schone waterstof in gang gezet kan worden.

  1. H2 @ Home | In het project H2 @ Home wordt gewerkt aan een huisdrukregelaar die zorgt voor een veilige en gebalanceerde gasdruk in de woning.  Doel van het project is om in de toekomst onze huizen volledig met waterstof te verwarmen met hetzelfde veiligheidsniveau als nu bij aardgas het geval is. Dit product wordt momenteel onder verschillende omstandigheden getest op een proeflocatie van The Green Village in Delft.
  2. EVHI | Een Elektronisch Volume Herleiding Instrument (EVHI) is onderdeel van een industrieel gasmeetsysteem waarmee het gasvolume wordt bepaald. Door verschillen in druk en temperatuur veranderen gasvolumes en dat is vooral belangrijk voor grootverbruikers in de industrie. gAvilar heeft een EVHI ontwikkeld om niet alleen het volume te bepalen, maar ook om gaskwaliteiten en energie- of verbrandingswaarden te meten. Een belangrijke ontwikkeling die kan ondersteunen bij de bemenging van waterstof in huidige aardgasnetwerken.
  3. Gasvoerende beugel | De gasvoerende beugel zorgt voor een veilige doorvoer van waterstof naar de gasmeter. De ophangbeugel van gAvilar is een van de eerste producten die door Kiwa is goedgekeurd.
  4. Odorisatie-unit | Omdat waterstof van zichzelf geen geur afgeeft en dit vanuit veiligheid wel wenselijk is, ontwikkelt gAvilar een odorisatie-unit. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de juiste H2-geurstof die zich goed hecht aan de waterstofmolecuul. Bij de ontwikkeling van een odorisatiesysteem onderzoekt gAvilar hoe de nieuwe geurstof onder normale productieomstandigheden aan het gasnet kan worden toegevoegd.

Waterstof als energiedrager is één van de grote beloftes voor een succesvolle energietransitie én de Nederlandse economie. Dat onderschrijft ook Erik Blomjous, Manager Business Development bij gAvilar:

"Waterstoftechnologie is een belangrijke ontwikkeling en wij zien genoeg activiteiten en kansen voor ons bedrijf."

gAvilar

De oorsprong van gAvilar ligt bij Meterfabriek Dordrecht, opgericht in 1858. Tot begin jaren tachtig heeft de Meterfabriek Dordrecht gas-, water- en elektriciteitmeters geproduceerd, maar ook huishoudelijke apparatuur. Na een management buy-out in 2012 is de firma verder gegaan als gAvilar. De onderneming richt zich primair op de markt voor gasdistributie. De kernactiviteit is het ontwikkelen, produceren en verkopen van regelapparatuur, zowel als losse componenten als ook volledige installaties.

gAvilar

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten