arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Nederlandse bedrijven uit maakindustrie bundelen krachten in nieuwe Elektrolysers Makersplatform NL

8 april 2021

Waterstof vormt één van de pijlers van de energietransitie én kan de groeimotor zijn voor een nieuwe economie. Nederland staat voorgesorteerd om internationaal een koploperpositie in te nemen als leverancier van elektrolysers, de sleuteltechnologie voor productie van schone waterstof. Dit blijkt uit het rapport 'Krachtenbundeling in de elektrolyser-industrie' van FME en TNO. Maar hier is nog wel wat voor nodig. Op dit moment ontbreekt het Nederland aan een volwaardige industrie die op grote schaal elektrolysers kan produceren. Een van de aanbevelingen uit de verkenning is om een landelijke community van bedrijven op te richten die samen gaan werken om elektrolyse en productie van schone waterstof op grotere schaal mogelijk te maken. Daarom lanceren op 8 april lanceren FME en TNO samen met meer dan 30 bedrijven het Elektrolysers Makersplatform NL tijdens de Innovatie Expo.

Samen ontwikkelen en opschalen elektrolysers in Nederland

Het Elektrolysers Makersplatform NL heeft als doel om in Nederland de productie van elektrolysers - of componenten daarvoor - te ontwikkelen en op te schalen om zo meer groene energie te kunnen leveren. Dit doen we door een interactieve community te creëren, waarin de proces- en maakindustrie, kennisinstellingen, overheid en de energiesector samenwerken. Met het platform scheppen we de benodigde randvoorwaarden om Nederlandse doorbraakinnovaties en technologieën daadwerkelijk op grote schaal toepasbaar te maken en naar de markt te brengen. Het platform speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling, internationale strategie en het matchen van vraag en aanbod, door een koppeling te maken tussen de maakindustrie, de procesindustrie en de energiesector.

Potentie waterstof als exportproduct

Waterstoftechnologie heeft de potentie om een belangrijk exportproduct van Nederland te worden. Nederland heeft een uitstekende gasinfrastructuur die herinzetbaar is voor transport van duurzame waterstof en een flink potentieel aan offshore-wind voor de productie van groene waterstof. Waterstof kan niet alleen helpen de Nederlandse klimaatdoelen te halen, maar kan ook duurzame economische groei en banen scheppen.

Sluit je ook aan?

Wil je met ons samenwerken of wil je meer informatie? Neem dan contact op met elektrolysers@fme.nl.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten