arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Twee ton uit Waddenfonds naar Friese projecten voor groene scheepvaart

21 april 2021

De provincie Friesland heeft een beschikking afgegeven voor de cofinanciering van twee ton aan het Programma Green Shipping Waddenzee ten behoeve aan de verduurzaming van de scheepvaart op de Wadden.

Waterstof in de scheepvaart

Gedeputeerde Staten hebben de subsidie dinsdag formeel toegekend. De bijdrage, aangevraagd door werkgeversorganisatie FME, is bestemd voor drie, voornamelijk Friese, projecten. Het gaat onder meer over de Ecolution, het zeilschip van de voormalige ruimtevaarder Wubbo Ockels (1946-2014), dat in de haven van Lauwersoog inmiddels is omgebouwd om met een op waterstof aangedreven elektrische motor te kunnen varen. Ook het project Waterstof voor Walstroom maakt deel uit van de provinciale cofinanciering. Binnen dit project wordt een mobiele brandstofcel-aggregaat ontworpen en getest. Daarnaast valt het project ‘Ontwikkeling van maritieme methanolsystemen’ onder de toezegging, waarbij een Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) zorgt voor de alternatieve aandrijving van schepen.

10 projecten in totaal

De drie deelprojecten zijn begroot op een totaal van ruim 5,6 miljoen euro. In totaal telt het Programma Green Shipping Waddenzee tien projecten. Het Green Shipping programma heeft de volgende technische doelen:

  • Versnellen van innovaties op het gebied van CO2-neutrale en fossielvrije scheepvaart voor de Waddenvloot;
  • Ontwikkelen van (haven) faciliteiten voor emissiearme en energie neutrale scheepvaart (onder andere het opwekken van energie neutrale walstroom met behulp van gebruik groene waterstof).

Het streven is om in 2030 een CO2-uitstootreductie in 2030 van 60% voor het Waddengebied te behalen. Die ambitie vergt een flinke investering. Er wordt meer dan € 25,8 miljoen geïnvesteerd in tien deelprojecten, die in 2024 gerealiseerd moeten zijn. Hiervan is € 8 miljoen een subsidie van het Waddenfonds en de Waddenprovincies co-financieren met ruim € 2,6 miljoen.

Lees meer weten over wat FME doet op gebied van waterstof

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten