arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Design voor gedragsverandering - casus HagaZiekenhuis

5 december 2018

Kwaliteit is een breed begrip en omvat veel onderwerpen. In het HagaZiekenhuis wordt iedere drie maanden een kwaliteits- of veiligheidsonderwerp in de spotlights gezet. MEDD heeft de vier interactieve kwartaalposters ontworpen. Door gespreksonderwerpen en opdrachten kunnen de Q-teams aan de slag gaan met kwaliteit en veiligheid op de afdeling.

In 2017 kwam het thema 'Samen bouwen’ aan bod. Afgelopen jaar zijn de kwartaalthema’s ‘Patiënttevredenheid’, 'Risicomanagement' en ‘Medicatieveiligheid’ uitgebreid behandeld. Met deze visualisaties dragen wij bij aan procesoptimalisatie en gedragsverandering.

Het HagaZiekenhuis staat voor zorgzaamheid, innovatie en samenwerking. Onze samenwerking startte in 2012 bij het organiseren van diverse creatieve workshops als onderdeel van hun ziekenhuisbreed mini-symposium: "van meten naar verbeteren”. Op een visuele manier werden in groepsverband verschillende thema’s aan de reis van de patiënt gekoppeld om met elkaar tot gebruikersinzichten en procesverbeteringen te komen.

Ditta van den Berg – Beleidsmedewerker afdeling Beleidsontwikkeling en Kwaliteit
"MEDD gaat op zoek naar de kernvraag en het antwoord op ons probleem. Hierdoor is er een design ontwikkeld dat ons verder helpt dan we hadden durven dromen. Wij hebben een visualisatie gekregen welke uitnodigt tot een gesprek." 

Sindsdien heeft MEDD meerdere visualisaties en toolboxen ontworpen die het HagaZiekenhuis praktische en creatieve workshop-, leer- en communicatie-instrumenten biedt. Mooie voorbeelden zijn de visualisatie ‘huis van kwaliteit’ van hun kwaliteitsmanagementsysteem, de vier NIAZ verbeterthema’s, de MindMap van hun jaarplan 2018 en de drieluik visualisatie van het koppelen van de 10 grootste risico’s aan de reis van de patiënt.

Sinds 2013 vormt het HagaZiekenhuis in Den Haag samen met Reinier de Graaf in Delft en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer de Reinier Haga Groep. MEDD begeleidt de Reinier Haga Groep bij het implementeren van hun integraal risicomanagementsysteem.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten