arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Extra financiële mogelijkheden om zorg op afstand mogelijk te maken

26 maart 2020

Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET)-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers.

Behoefte aan technologische mogelijkheden

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Organisaties in de zorg hebben daarom snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden.

Tijdelijke uitbreiding

Het ministerie van VWS heeft daarom besloten de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) uit te breiden met een coronaloket. Dit is een tijdelijke uitbreiding van de regeling. Als de coronacrisis en de belemmeringen - die het gevolg zijn van deze crisis die invloed hebben op de continuïteit van ondersteuning of zorg - aflopen, dan vervalt deze tijdelijke uitbreiding van de SET. Deze uitbreiding van de SET is op 25 maart 2020 geopend.

Budget

Het subsidiebedrag is een vast bedrag van € 50.000, waarvan je maximaal 50% mag inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale/ toepassingen. Ook kun je het subsidiebedrag inzetten om externen in te huren die helpen bij het implementeren van digitale toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist. Zijn de werkelijke kosten lager dan € 50.000? Dan wordt het verschil teruggevorderd.

Aanvragen

Een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers kan een aanvraag bij RVO indienen. Zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis komt ook in aanmerking. 

Inventarisatie eHealth producten en innovaties

Bij FME zijn meerdere lidbedrijven aangesloten die zorgaanbieders kunnen helpen met digitale zorg op afstand. Is jouw bedrijf lid van FME en hiermee bezig? Laat ons dit dan weten. Ook als je ondersteuning kunt gebruiken bij de implrmentatie en opschaling van je eHealth innovatie. Met het netwerk van het Cluster FME Zorg kunnen we je wellicht snel verder helpen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bekijken.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten