arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME blij met extra aandacht voor industrialisering van de bouw en flexibele oplossingen

19 november 2019

Eén van de grootste maatschappelijke vraagstukken van dit moment is de krapte op de woningmarkt. In de Randstad - maar zeker ook in andere regio’s - stijgen de prijzen en kunnen starters maar geen geschikte woning vinden. Eén van de redenen voor deze schaarste is de beperkte bouwcapaciteit. Redenen zijn personeel, traditionele manier van bouwen en schaarste aan bouwgronden. Dit wordt momenteel versterkt door de stikstofcrisis en PFAS.

Waarom meer aandacht voor industrieel bouwen nodig?

We vragen als enige tijd aandacht voor industrieel bouwen. Door bouwactiviteiten te verplaatsen van de bouwplaats naar een fabrieksmatige omgeving kan de bouwcapaciteit groeien. Dit doordat met hetzelfde aantal mensen meer gerealiseerd kan worden. Ook zien we dat bij opschaling van fabrieksmatig geproduceerde woningen en bouwdelen de prijs naar beneden kan. Het mes snijdt dus aan twee kanten: bouwcapaciteit kan omhoog waardoor aanbod groeit en de manier van produceren zorgt ervoor dat kosten omlaag kunnen.

FME-inbreng Tweede Kameroverleg Wonen & Ruimte

  • Zie industrieel bouwen, zoals prefab produceren, niet alleen als oplossing voor tijdelijke woningbouw
  • Ontwikkel een visie op industrieel bouwen samen met bedrijfsleven
  • Creëer prikkels ter stimulering van industrieel bouwen, bijvoorbeeld door voorschrijven van digitale samenwerking tussen partijen (BIM) en belonen van lage hoeveelheid arbeidsuren in een bouwproject

Resultaat

Tijdens het Wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte was er veel aandacht vanuit Kamerleden voor de industrialisering van het bouwproces. Minister Van Veldhoven kondigde aan om voor het einde van het jaar een Kamerbrief sturen over digitalisering, innovatie en industrialisatie. Tevens zal er in de brief ingegaan worden op de mogelijke belemmeringen in de bouwketen en op de mogelijkheden om de marktcondities op dit gebied te verbeteren. Daarnaast is er ook een motie ingediend door D66 en ChristenUnie waarin het kabinet wordt opgeroepen om samen met woningcorporaties en de bouwsector te komen tot proeftuinen voor innovatie en een impuls voor prefab bouwen. Dit zorgt voor een nieuwe impuls voor de industrialisering van het bouwproces. 

Samen met FME industrieel bouwen versnellen in het Bouwlab van 3D Makers Zone

We participeren in diverse initiatieven die meer digitaal en industrieel bouwen ondersteunen. Zo zijn we partner van het Bouwlab van het fieldlab 3D Maker zone. De komende tijd zullen we samen met partners in de bouwsector innovatieprojecten opstarten. Heb je interesse in deelname? Neem dan contact met ons op.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten