arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME ondertekent actieplan voor 1 miljoen woningen in tien jaar

17 februari 2021
Woningen

De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. De woningvoorraad verduurzamen. Een unieke coalitie van ‘bouworganisaties’, waaronder FME, heeft deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Samen met het volgend kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. Als het kabinet zijn bijdrage levert, kunnen ze snel aan de slag.

Nederland komt inmiddels meer dan 300.000 huizen tekort en wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. Een hele generatie dreigt de aansluiting op de woningmarkt te verliezen. En de verduurzaming van woonwijken komt niet snel genoeg van de grond. In een veelomvattend en ambitieus plan presenteren hun denkrichtingen aan het volgend kabinet. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over meer inzet rondom de industrialisering van het bouwproces waardoor het aantal gebouwde woningen in rap tempo kan toenemen. Daarnaast pleiten de partijen voor meer aandacht voor opschaling en innovatie, zoals bijvoorbeeld bij hybride warmtepompen, om te zorgen voor een versnelling in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. 

De plannen van de coalitie sluiten goed aan bij de FME-actieagenda ‘Technologie voor een toekomstbestendige gebouwde omgeving’, die begin vorig jaar aan toenmalig minister Knops overhandigd. De partners van de Actieagenda Wonen vragen concreet om financiële steun, verbetering van investeringscondities, een aantal nieuwe beleidsmaatregelen en een actieve rol van het Rijk op de woningmarkt. Een minister voor Wonen moet de opgaven binnen het wonen coördineren, aldus alle opstellers van de actieagenda.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten