arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME ondertekent Waterstofpact

4 maart 2021
Waterdruppels

Waterstof geldt als dé belofte van de Nederlandse energietransitie. Zo blijkt ook uit het FME-rapport ‘Waterstof: kansen voor de Nederlandse maakindustrie'. Nederland heeft een uitstekende gasinfrastructuur die kan worden omgezet voor de distributie van waterstof. Daarnaast hebben we grote regionale clusters waar waterstof naartoe kan worden getransporteerd. Deze aspecten zorgen ervoor dat de Nederlandse maakindustrie goed staat gepositioneerd als waterstofland. Om de kansen van waterstof te verzilveren, dient het nieuwe kabinet daarom vol in te zetten op de ontwikkeling, toepassing en distributie van waterstof en de benodigde technologie.

FME heeft daarom vandaag het Waterstofpact samen met netbeheerders, industriepartijen, energiebedrijven, overheden, natuur- en milieuorganisaties ondertekend. In het pact wordt het nieuwe kabinet opgeroepen om een opschalingsregeling te ontwikkelen voor de productie van waterstof met behulp van wind- of zonne-energie (elektrolyse), om zo de benodigde groei, kostendaling en kennisontwikkeling te realiseren. Daarnaast dient het nieuwe kabinet snel aan de slag te gaan met de ontwikkeling van landelijke transport- en opslaginfrastructuur en dient Nederland een sleutelrol te spelen binnen de Europese kopgroep op het gebied van waterstofproductie, -infrastructuur, -import en -export door in te zetten op Europese samenwerking en innovatie.

In totaal vraagt de Waterstofcoalitie om een bedrag van €2,5 miljard (gemiddeld €500 miljoen per jaar in de periode 2021-2025) zodat de Nederlandse waterstofketen een grote internationale rol kan spelen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten