arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME over uitblijven landbouwakkoord: “Zorg wel dat technologie zo snel mogelijk bij de boer komt”

21 juni 2023
CowToilet

FME vindt het jammer dat het kabinet, boeren en ketenpartners er niet gezamenlijk in zijn geslaagd een landbouwakkoord te sluiten. Toch zien we met de rol die technologie en innovatie kunnen spelen mogelijkheden om stikstofuitstoot te reduceren, met voldoende toekomstperspectief voor de boeren. Bovenal ziet FME op korte termijn een rol voor het Rijk om duidelijkheid te scheppen voor de juridische status van landbouwinnovaties om stikstofuitstoot te reduceren.

FME-voorzitter Theo Henrar ziet het vastlopen van het overleg in de eerste plaats als een gemiste kans: "De partijen zitten in een moeilijke impasse. Toch lijkt bij de provincies wel draagvlak te zijn om technologie snel bij de boer te krijgen en ook FME onderschrijft dat. Linksom of rechtsom, wij denken dat technologie onderdeel van de oplossing van het stikstofprobleem is."

Rol innovatie breed gedragen

Ook de coalitieakkoorden van de provincies Gelderland, Zuid-Holland en Limburg noemden eerder al dat innovatie een rol speelt bij het terugdringen van de stikstofuitstoot bij boerenbedrijven. Bovendien startte FME samen met onder andere de provincie Noord-Brabant al in 2018 de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Deze taskforce en andere organisaties worden inmiddels uitgebreid tot een innovatienetwerk waar zes provincies bij zijn aangesloten. Het gaat dan om Noord-Brabant, Gelderland, Limburg, Utrecht, Overijssel en Drenthe. Henrar: "De boeren en de provincies zetten hier stappen richting een oplossing. We zien dat de rol die technologie en innovatie spelen breed wordt gedragen. Daarmee heb ik er vertrouwen in dat ook het Rijk in ieder geval zijn verantwoordelijkheid pakt waar dat op zeer korte termijn kan."

Juridische status

Technologie is een middel om de stikstofuitstoot te reduceren, maar die technologie moet wel een juridische status krijgen. Henrar: "Met name het kunnen verstrekken van vergunningen voor nieuwe stalsystemen is noodzakelijk. Valorisatie van landbouwinnovaties is cruciaal, want pas als de juridische borging van technologie duidelijk is, kunnen boeren investeren in de toekomst van hun bedrijf. Pas dan zal financiering loskomen en kunnen we de landbouw en biodiversiteit weer met elkaar in evenwicht brengen. Dit verstrekken van vergunningen voor systemen voor de meest innovatieve en uitstootarme landbouw is hoe dan ook een stap die het Rijk snel moet zetten."

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten