arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Hoe krijg je jouw zorginnovatie in de vergoeding?

7 februari 2020
Data in zorg

Waardevol is dat een ondernemer al in een vroeg stadium van verschillende partijen gedegen advies krijgt over hoe een innovatie succesvol kan worden ingezet en wordt vergoed. Daarom is 29 januari het nieuwe initiatief 'Health Innovation Netherlands' (Hi-NL) gelanceerd

Via Hi-NL krijg je als ondernemer advies van een groep met patiënten, artsen, verzekeraars, onderzoekers en toezichthouders, met een gedegen rapportage. Daarbij wordt gekeken naar de veiligheid, werkzaamheid, (kosten)effectiviteit en betaalbaarheid van het product of dienst. Dat moet leiden tot versnelling van de introductiefase, omdat dit voor de ondernemer leidt tot beter inzicht in mogelijke kansen en kwetsbaarheden van zijn/haar product of dienst, maar dit biedt geen garantie.

Wil je hier gebruik van maken? Vul dan dit intake-formulier in.

Hi-NL

Maroeska Rovers (Radboud UMC) en Carl Moons (UMC Utrecht) zijn de initiatiefnemers van Hi-NL. Zij hebben de ambitie een leidende publiek-private infrastructuur te worden die de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van gezondheidsinnovaties stimuleert.

FME is parter en heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het concept. De betrokken innovators uit de achterban van FME, Erik van der Garde van Oceanz en André Elands van Enose, gaven aan dat met deze nieuwe toetsings- en adviesmogelijkheid heel veel tijd kan worden bespaard in het introductietraject van een innovatie.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten