arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Innovatieve partnerschappen in België en Nederland

31 juli 2020

Op 9 juli vond het webinar ‘Smart Mobility: Innovative partnerships in Belgium and The Netherlands’ plaats. FME organiseerde het webinar in samenwerking met NLinBusiness, Agoria, het Nederlandse consulaat-generaal in Antwerpen en RVO. Het webinar behandelde de mogelijkheden die ‘Smart Mobility’ biedt, zowel in Nederland als in België.

Mobilidata: een reeks aan innovatieve mobiliteitsoplossingen

De verstedelijking neemt snel toe, wat een uitdaging is voor de infrastructuur. Door het ruimtegebrek in de meeste steden kunnen bijvoorbeeld wegen niet worden uitgebreid. Als gevolg hiervan nemen files fors toe, wat niet alleen kostbare tijd kost maar ook tot frustratie leidt onder weggebruikers. Daarnaast brengt een toename aan files ook vervuiling en een negatieve impact op de luchtkwaliteit met zich mee. Dit is waar Mobilidata voor in het leven is geroepen. Tom De Pryck en Bart Lowyck van Mobilidata in op het Vlaamse mobiliteitsproject ‘Mobilidata’ leggen uit dat de kern van Mobilidata is om verkeersveiligheid, verkeersdoorvoer en emissies in Vlaanderen te verbeteren door innovatieve verkeersoplossingen te creëren die bijdragen aan een vlottere, duurzamere en veiligere verkeersstroom voor elke weggebruiker.

We willen de technische sector mobiliseren en verbinden om de huidige maatschappelijke uitdagingen aan te gaan

Mobilidata is een initiatief geïnitieerd door de Vlaamse overheid met als doel de omstandigheden op de Vlaamse wegen te verbeteren. Omdat dit project veel expertise vereist werken tal van Vlaamse overheidsinstellingen en private partijen nauw samen om weggebruikers real-time van informatie te voorzien zodat ze efficiënte mobiliteitskeuzes kunnen maken. Mobilidata is altijd opzoek naar partners met de juiste kennis en expertise om effectief ‘smart data’ te genereren, beheren en te delen. Daarom wordt niet alleen Vlaamse expertise ingezet, maar werkt Mobilidata ook samen met soortgelijke Europese initiatieven, zodat ze smart mobility constant kunnen ontwikkelen. Eén van deze projecten waarmee Mobilidata samenwerkt is het Nederlandse 'Talking Traffic’ partnerschap, dat Wim Vandenberghe toelichtte.

De voordelen van ‘pratend verkeer’

Het Partnership Talking Traffic is een innovatiepartnerschap waarbij de Nederlandse overheid met bedrijven een ontwikkeltraject is gestart. Doormiddel van het partnerschap Talking Traffic bundelen Nederlandse autoriteiten en het bedrijfsleven de krachten om het dagelijkse verkeer te verbeteren en maatschappelijke uitdagingen zoals files, die naar verwachting in 2021 met 38% zullen toenemen, te overwinnen. Op deze manier kunnen de veiligheid en duurzaamheid van verkeer en vervoer worden verbeterd, wat resulteert in kortere reistijden en uiteindelijk minder overheidsuitgaven.

Uniek aan dit Partnership is dat er niet één innovatieve partij is gecontracteerd, maar dat meerdere bedrijven die samen de keten vormen van verkeersregelinstallatie naar weggebruiker en retour samen ‘pratend verkeer’ gaan ontwikkelen. Talking Traffic verwelkomt daarom alle bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden om zich aan te sluiten bij het Partnership. Het doel van deze verbinding is het creëren van synergie tussen deelnemende partners waardoor meer kennis en betere oplossingen gegenereerd kunnen worden. Meer dan 30 partijen, zowel Belgische als Nederlandse, hebben zich tot nu toe bij het project aangesloten, variërende van telecommunicatie- en IT-diensten tot startups met creatieve en innovatieve ideeën.

Slimme steden

Talking Traffic is onderdeel van het grotere 'Smart City' initiatief, wat de levenskwaliteit in steden probeert te verbeteren doormiddel van samenwerking op basis van het quadruple helix model: hierbij werken overheid, bedrijfsleven, wetenschap en burgers samen. De Smart City Strategie werkt oplossingsgericht aan de huidige urbanisatie problematiek en focust zich op de uitdagingen van de toekomst. Er is veel vraag naar een efficiëntere (data) infrastructuur en betere bereikbaarheid en Wim Vandenberghe van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt dat er veel kansen liggen voor Nederlandse ondernemers op het gebied van data: “Ondernemers die diensten leveren die verkeersgegevens als input gebruiken, zoals verkeerslichtgegevens, ongevalsgegevens en parkeerinformatie, voelen zich vaak belemmerd door de data die momenteel openbaar beschikbaar is. Talking Traffic werkt aan een oplossing, en hierbij kunnen we altijd hulp gebruiken.” Zo moedigt Wim ondernemers aan om input te leveren hoe ze zich precies belemmerd voelen en waar de kwaliteitsproblemen liggen. Ook vertelt Wim dat er in Nederland veel kansen liggen voor data en dataverzameling. Alle bestaande innovatie-investeringen van de Nederlandse overheid draaien om data, er zullen in de toekomst daarom veel kansen liggen, voornamelijk op het gebied van financiering.

Nederlands-Belgische samenwerking

Bert van der Lingen, Consul-Generaal van het Consulaat van Nederland in Antwerpen benadrukt dat er drie sectoren zijn waarin de Nederlandse en Vlaamse samenwerking zeer vruchtbaar is. Dit zijn de chemische industrie, energietransities zoals wind op zee en de transport- en logistieke sector. “Het is belangrijk om van elkaar te leren en daarom samen te werken met verschillende partners, zowel in de publieke als private sector.” Het consulaat-generaal, FME, Agoria en andere partners faciliteren en werken samen om deze bilaterale relatie te versterken.

Wie kan mij als ondernemer steunen?

FME en het Belgische Agoria zijn werkgeversorganisaties die de technologie-industrie en de samenleving mobiliseren en verbinden om zo elk probleem met technologie op te kunnen lossen. 

Aafke Mak, Business Development Manager International Business van FME: "We willen de technische sector mobiliseren en verbinden om de huidige maatschappelijke uitdagingen aan te gaan." Jean-Marc Timmermans: "Agoria biedt een traject voor alle Belgische bedrijven die zich focussen op technologie en streven naar vooruitgang en innovatie."

Smart mobility biedt volop kansen en helpt ons voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. De Belgisch-Nederlandse samenwerking is cruciaal om hoogwaardige technologische ontwikkelingen te realiseren. Dit innovatieve partnerschap zal daarom tijdens de digitale handelsmissie op 24 en 25 september verder worden uitgediept. Aanmelden kan tot 20 augustus. Wees er dus snel bij!

Bekijk de agenda voor de digitale missie

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten