arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Minder onnodige verwijzingen bij pijn op de borst

30 juni 2021
Pijn Borst

Het aantal patiënten met pijn op de borst dat onnodig wordt doorverwezen naar het ziekenhuis kan waarschijnlijk aanzienlijk worden verlaagd. Dit dankzij een nieuwe - door VieCuri in samenwerking met Siemens Healthineers ontwikkelde - diagnosemethode voor huisartsen en ambulancezorg. De patiënt wordt thuis onderzocht en krijgt direct meer duidelijkheid. Bovendien helpt het de zorgverlener om een hartaanval sneller uit te kunnen sluiten of juist aan te tonen. Als uit het onderzoek blijkt dat deze zorgvernieuwing werkt, kan bij landelijk gebruik van deze methode € 20 miljoen per jaar aan zorgkosten worden bespaard.

Wereldwijd melden zich jaarlijks miljoenen patiënten bij de spoedeisende hulp met symptomen die verband kunnen houden met een hartaanval. Hart- en vaatziekten zijn verantwoordelijk voor naar schatting 31% van alle sterfgevallen wereldwijd en vormen de belangrijkste doodsoorzaak. "Snelle triage voor patiënten die zich met symptomen melden, kan levens redden", aldus Siemens Healthineers.

Dagelijks melden zich in Nederland meer dan 2.500 patiënten met pijn op de borst bij de huisarts, huisartsenpost of ambulance. Voor de zorgverlener is het niet altijd eenvoudig om klachten van pijn op de borst goed in te schatten. Om geen ernstige diagnose als een hartaanval te missen, worden veel patiënten met spoed doorverwezen naar de Eerste Hart Hulp. Dit betekent belastende, dure en tijdrovende onderzoeken.

“We verwachten hiermee het aantal onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis met minimaal 10% te kunnen verlagen.”

Bij slechts 15% van deze spoedverwijzingen gaat het om een levensbedreigende situatie waarbij doorverwijzing echt noodzakelijk is. Braim Rahel, cardioloog VieCuri: "Patiënten waarbij na onderzoek blijkt dat zij geen hartaanval hebben gehad, ervaren vaak stress van hun bezoek aan de Eerste Hart Hulp. Door de nieuwe diagnosemethode krijgen patiënten meteen duidelijkheid in de thuissituatie en blijft hen een traumatische ervaring bespaard."

Aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd

Siemens Healthineers: "Tot op heden is een arts afhankelijk van het centrale laboratorium voor resultaten van bloedonderzoeken voordat die beslissingen kan nemen over de zorg voor zijn of haar patiënt. Vanaf bloedafname tot en met testresultaat kan het tot een uur of langer duren voordat de arts de resultaten ter beschikking heeft. De aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd dankzij de draagbare Atellica VTLi analyzer biedt een arts een snelle manier patiënten te diagnosticeren en te behandelen. Zo kan de zorg efficiënter verlopen en wordt de vaak overvolle spoedeisende hulp minder belast." Atellica VTLi heeft mogelijkheden voor eenvoudige draadloze integratie en directe verbinding met datamanagement- en ziekenhuisinformatiesystemen. Zo is er centrale controle vanuit het laboratorium over de decentraal uitgevoerde bloedtesten.

Simpele vingerprik

Waar huisartsen en ambulancehulpverleners tot voor kort moesten vertrouwen op hun kennis en ervaring, kunnen zij nu gebruikmaken van een wetenschappelijk onderbouwd en speciaal voor de Eerste Hart Hulp of Spoedeisende Hulp ontwikkeld stappenplan: de HEART-score. Op basis van de uitkomst kan verantwoord gekozen worden of de patiënt vellig thuis kan blijven of juist met spoed voor verdere evaluatie en behandeling naar het ziekenhuis gebracht moet worden. Er wordt hierbij onder andere gebruik gemaakt van een ‘hoog sensitieve troponine I’ bloedtest op basis van een simpele vingerprik. Het gebruik van een vingerprik is uniek in de wereld. Hiermee kan binnen slechts 8 minuten worden bepaald of er sprake is van hartspierschade.

"Door de nieuwe diagnosemethode krijgen patiënten meteen duidelijkheid in de thuissituatie en blijft hen een traumatische ervaring bespaard."

De test is samen met het klinisch chemisch laboratorium van VieCuri uitvoerig gecontroleerd. Marcel Janssen, klinisch chemicus VieCuri: “De kwaliteit van de nieuwe bloedtest is vergelijkbaar met de laboratoriumtest in het ziekenhuis.” De huisarts of ambulanceverpleegkundige neemt naast deze bloedtest ter plekke een vragenlijst en een hartfilmpje af waarmee het risico op een hartaanval direct en adequaat kan worden bepaald. Joan Meeder, cardioloog VieCuri: “We verwachten hiermee het aantal onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis met minimaal 10% te kunnen verlagen.”

"De objectieve gegevens die voortkomen uit deze score geven ons de mogelijkheid om een patiënt op een verantwoorde wijze thuis te laten."

Zorg op maat voor de patiënt

Om deze verwachtingen te kunnen onderbouwen, start Lisa Frenk, arts-onderzoeker bij de vakgroep Cardiologie van VieCuri, onder leiding van cardiologen Joan Meeder en Braim Rahel op 1 juli 2021 een medisch-wetenschappelijk onderzoek in de ambulancezorg. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met AmbulanceZorg Limburg-Noord, Siemens Healthineers en andere ziekenhuizen in de regio. Serge Bögels, ambulanceverpleegkundige: “Voor ons betekent deze HEART-score een uitbreiding van onze onderzoeksmiddelen. De objectieve gegevens die voortkomen uit deze score geven ons de mogelijkheid om een patiënt op een verantwoorde wijze thuis te laten. Hiermee leveren wij zorg op maat voor de patiënt.” Lisa Frenk: “Het onderzoek versterkt de samenwerking tussen ambulancedienst en de cardiologen in het ziekenhuis. De overwegingen van de ambulanceverpleegkundige om een patiënt wel of niet te verwijzen zijn duidelijker en dit leidt tot een betere overdracht. Dit komt de zorg voor de patiënt zeker ten goede”. Eind 2021 volgt een vergelijkbaar onderzoek bij huisartsenpraktijken.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten