arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Minister Bruins ontvangt FME Zorgagenda

16 september 2019

Een verdubbeling van de zorgkosten in 2040 naar 174 miljard euro, steeds minder werkenden die voor steeds meer ouderen moeten zorgen en een tekort aan zorgpersoneel. In een notendop zijn dat de problemen waar de zorgsector mee te maken heeft. De technologische industrie heeft hiervoor de oplossingen in huis en die moeten – sneller dan nu het geval is – bij de patiënt terechtkomen. Die boodschap gaf FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming mee aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport bij de overhandiging van de FME Zorgagenda 'Betere zorg door technologie' op maandag 16 september.

De gezondheidszorg in Nederland behoort tot de beste van de wereld. Dat komt niet in de laatste plaats omdat de technologische industrie zorginnovaties levert die patiënten betere zorg bieden en de zorgkosten verlagen.  Met nieuwe technologieën als Artificial Intelligence kunnen we bijvoorbeeld sneller ziektes opsporen en betere diagnoses stellen. En met zorgrobots kunnen mensen langer in hun eigen huis blijven wonen; een grote wens niet alleen van ouderen maar bijvoorbeeld ook van mensen met een chronische ziekte.  

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: 

Technologie verbetert de kwaliteit van de zorg, ondersteunt de mensen die in de zorg werken en draagt bij aan kostenbesparing.

Een grote drempel om de patiënt sneller van deze innovaties te laten profiteren ligt enerzijds in het feit dat de digitalisering in de zorg te langzaam gaat. Het uitwisselen van gegevens in de zorg wordt gehinderd door versnippering en verschillende standaarden. Daarnaast is het hoog tijd dat er naar nieuwe financierings- en businessmodellen wordt gezocht. In dat perspectief pleit FME in de Zorgagenda ook voor het instellen van een technologieberaad: een adviescommissie waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen kijken hoe innovaties sneller in de zorg kunnen worden geïmplementeerd. Bij een snellere implementatie profiteren we allemaal: patiënten, zorgprofessionals en de samenleving. 

Nationale Agenda MedTech

De aanbevelingen uit de FME Zorgagenda zijn input voor een Nationale Agenda MedTech die het ministerie van VWS gaat uitwerken. Een werkgroep van vertegenwoordigers van het ministerie en FME en haar MedTech-bedrijven komt begin december hiervoor bijeen bij FME.

De bijdrage van technologie in de zorg 

  • Betere persoonlijke zorg | Met thuismonitoring en -diagnostiek en de inzet van domotica kunnen patiënten ook veel dingen zelf - in hun eigen huis - regelen 
  • Meer tijd voor de patiënt | Door de inzet van AI, robots, domotica en e-health vermindert het personeelstekort en blijft er meer tijd over voor persoonlijke aandacht 
  • Betaalbaar zorgstelsel | Inzet van AI in diagnostiek, slimme monitoring, technologie voor valpreventie of lifestyle verbeteringen maken de zorg beter én efficiënter 

Cluster FME Zorg 

Technologie is de sleutel tot betere zorg. Met dat uitgangspunt verbindt het Cluster FME Zorg technologiebedrijven met de zorgketens. De bedrijven variëren van veelbelovende start-ups en gerenommeerde middelgrote en kleine industrie (mki-bedrijven) tot grote internationale ondernemingen. Allemaal leveren zij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de zorgsector. Dat zijn technologische oplossingen om mensen langer thuis te kunnen laten wonen tot de meest geavanceerde precisietechnologie in de operatiekamer. Samen met deze technologiebedrijven zet het Cluster FME Zorg in op drie speerpunten: 

  1. Zorgtechnologie sneller bij de mensen die er baat bij hebben 
  2. Data voor betere zorg 
  3. Patiëntveiligheid staat centraal 

Deze drie speerpunten zijn geconcretiseerd in de FME Zorgagenda. Met deze agenda laten we zien hoe we met elkaar de waarde van medische technologie kunnen vergroten en daarmee onze gezondheidszorg op het hoogste niveau kunnen behouden. 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten