arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

The Next Fruit 4.0 is gestart

25 mei 2021
Peer

De afgelopen jaren is in het project Fruit 4.0 succesvol gewerkt aan nieuwe technologie en datamanagement voor de Nederlandse fruitteelt.

Dit project krijgt op initiatief van onder andere FME en onder projectleiding van Wageningen Universiteit (WUR) nu een vervolg in het project The Next Fruit 4.0. Eerder deze maand is al gestart met het verzamelen van bloesemdata in een perenboomgaard.

Waarom The Next Fruit 4.0?

In het project - waarbij de focus ligt op de peer - wordt gewerkt aan hightech en datamanagement toepassingen die bijdragen aan:

  1. Verduurzaming van teelt en keten
  2. Opbrengstmaximalisatie
  3. Kostenminimalisatie

Praktisch betekent dit dat het project bijdraagt aan:

  • het verfijnen van de technologie voor precisiespuiten
  • sensortechnologie voor stress-, ziekte- en plaagdetectie en het monitoren van het gewas en het product (zowel vooroogst als naoogst)
  • cameratechnologie voor voorraadbakanalyses van appel en peer
  • doorontwikkeling van dataplatform voor presentatie van data en het maken van taakkaarten
  • grippers (voor de oogst van peer en voor snoei) ten behoeve van robots die in ontwikkeling zijn
  • beslissing ondersteunende modellen gericht op teeltoptimalisatie, duurzame gewasbescherming en het voorkomen van verspilling van product tijdens bewaring

Initiatiefnemers en partners

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) heeft samen met FME en het platform FRUITVOORUIT.nl, het initiatief genomen voor het vervolgproject. WUR en het Delphy Improvement Center zijn de uitvoerders. Dit vervolgproject onder de titel 'The Next Fruit 4.0' is begin deze maand van start gegaan. Het grootste deel van het project vindt plaats op Proeftuin Randwijk.

Bijzondere financiering

Het project wordt mede gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, door een consortium van 31 fruittelers die lid zijn van de NFO en een breed consortium uit het Nederlandse en Belgische bedrijfsleven uit de sector. Wat het project bijzonder maakt is de financiële bijdrage van de Washington Tree Fruit Research Commission, wat de samenwerking met Amerikaanse universiteiten en bedrijfsleven mogelijk maakt. Binnenkort komt er een website waarop alle informatie en een overzicht van de partners te vinden is.

Samenwerking met de VS

Dit project vormt onderdeel van het bredere ‘Orchard of the Future’ programma: een AgriFood innovatiecoalitie met California en Washington State onder leiding van FME en andere partners. Naast 'The Next Fruit 4.0' worden op dit moment aanvullende innovatieprojecten opgestart.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten