arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Noodzakelijke aanpassingen MDR/IVDR van kracht 

22 maart 2023

Maandag 20 maart 2023 zijn belangrijke aanpassingen over overgangstermijnen onder de Medical Device Regulation (MDR) en de In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) gepubliceerd in het EU-publicatieblad. Dit betekent dat deze wijzigingen per direct van kracht zijn en dat is goed nieuws. We zijn als FME heel blij dat de overgangstermijnen opgeschoven zijn van mei 2024 naar soms zelfs einde 2028! Daar hebben we in samenwerking met de leden hard aan gewerkt om dit met elkaar in Europa voor elkaar te krijgen. 

Zie: de publicatie in het EU publicatieblad.

Veel bedrijven zaten klem vanwege die krappe termijn; met hun medtech-producten en medische hulpmiddelen willen ze graag blijven bijdragen aan goede en patiëntveilige zorg. Met de nieuwe termijnen wordt die mogelijkheid om wel beschikbaar te blijven, een stuk groter. 

Waar zat het grote probleem?  

Veel bedrijven hebben producten met certificaten die nog vallen onder de ‘oude’ MDD. Andere bedrijven hebben certificaten die inmiddels verlopen zijn en waarvan hercertificering maar niet lukt. Er zijn ook bedrijven die hun product(en) moeten ‘upgraden’ onder de MDR/IVDR naar een hogere klasse. Daarvoor kregen ze het dossier of de audit niet tijdig rond, en zouden ze dus niet tijdig zijn gecertificeerd. Zonder de verruiming van de termijnen, zouden deze producten niet meer beschikbaar zijn. Die enorme verschraling van het aanbod van een aantal medtech-producten hebben FME en de bedrijven in goede samenwerking met allerlei betrokken partijen gelukkig afgewend.  

UItstel MDR

Om binnen de nieuwe termijnen alsnog die (her)certificering tijdig te realiseren, is het nog steeds 'alle hens aan dek' en vragen we iedereen dringend om meteen door te pakken. Gelukkig zien we vanuit FME bij de leden de bereidwilligheid om hier zo snel mogelijk verder mee aan de slag te gaan! 

Meer weten?  

Ook de website van de Europese Commissie is inmiddels geüpdatet: New Regulations (europa.eu), of mail anders met: zorg@fme.nl, dan kunnen Kees van der Sluijs of Iris van Bemmel met je meedenken en mogelijk verder helpen.  

Kijk ook eens op de FME-website bij de handvatten die met de sector zijn gemaakt om het certificeringstraject iets te vergemakkelijken. 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten