arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Slapende dienstverbanden definitief ontwaakt

8 november 2019

Recent nog schreef ik in mijn blog over de vraag of slapende dienstverbanden op verzoek van de werknemer moeten worden beëindigd. Of slapende dienstverbanden wel of niet zijn toegestaan, was nog even onduidelijk. Maar vandaag heeft de Hoge Raad hier duidelijkheid in gegeven.

Door Kimberley Collée, advocaat bij FME

De Hoge Raad heeft vandaag antwoord gegeven op de prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden.

De Hoge Raad heeft geoordeeld in lijn met het eerder door Advocaat-Generaal De Bock gegeven advies. Aangezien werkgevers door het UWV worden gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, gaat het argument dat een werkgever op hoge kosten wordt gejaagd, niet meer op. Bovendien is duidelijk dat de wetgever met de Wet compensatieregeling transitievergoeding een einde wil maken aan slapende dienstverbanden. Op grond daarvan brengt de eis van 'goed werkgeverschap' mee dat een werkgever een werknemer niet in een slapend dienstverband mag houden, om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Op de werkgever rust dus de verplichting om, op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het 'slapende dienstverband' te beëindigen, met betaling van een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Daarbij geldt dat die vergoeding niet meer hoeft te zijn dan wat de werkgever aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen) beëindigen. Op deze verplichting wordt alleen een uitzondering gemaakt als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

De rechtbank Limburg zal de zaak nu voortzetten en in haar uitspraak rekening houden met de antwoorden van de Hoge Raad. Ook andere rechters die in vergelijkbare zaken moeten beslissen, zullen de antwoorden van de Hoge Raad erbij betrekken.

FME adviseert dan ook om slapende dienstverbanden te beëindigen en de transitievergoeding te betalen. Dit gezien de uitspraak van de Hoge Raad en het feit dat rechters in vergelijkbare zaken in hun beslissingen rekening zullen houden met deze uitspraak van de Hoge Raad.

Sluiten