arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Technologie maakt van zorg weer mensenwerk 

16 december 2022
Iris van Bemmel

Dit jaar is onze FME-achterban serieus op de kaart gezet door een onderzoek dat GUPTA Strategists voor ons heeft gedaan. Het onderzoek toont objectief en onafhankelijk aan dat betere inzet en opschaling van effectieve (med)tech- en digitale zorgoplossingen bijdraagt aan het oplossen van het toenemend tekort aan medewerkers. We zijn serieus in gesprek gekomen met veel partijen in de zorg. Bovendien zijn de uitkomsten van het rapport meegenomen in een verrassend groot aantal beleidsbrieven, adviezen en andere rapporten. 

Blog door Iris van Bemmel, programmamanager Gezondheid en Zorg

Met alle inspanningen van GUPTA en (lid)bedrijven - en met de mensen van de Patiëntenfederatie, ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Federatie Medisch Specialisten, Actiz die tijdens het onderzoek als spiegelpartijen hebben gediend – blijken de uitkomsten hiervan breed gedragen.  

In onze eerste Week van de Innovatieve Zorg heeft minister Ernst Kuipers met veel interesse ons rapport in ontvangst genomen. Daarna zijn FME, GUPTA en de lidbedrijven uitgenodigd aan vele tafels. Samen hebben we door middel van de praatplaten uit het onderzoek menig bestuurder, zorgmedewerker, zorgverzekeraar aan het denken gekregen over hoe ze de uitkomsten van dit rapport in hun projecten kunnen invlechten. 

Ben ik trots? Ja! Ben ik tevreden? Nee... 

Want ik zou zo graag zien dat door ons gesignaleerde mogelijkheden ook echt zichtbaar worden. Doorbraakprojecten, waarmee we kunnen laten zien dat het geen luchtfietserij is wat het rapport beweert. Dat we allemaal over onze schaduw, schroom, drukte en waan van de dag heen kunnen stappen om deze transitie in gang te zetten. Op korte termijn is dit voor de zorgmedewerker niet fijn, gezien alle veranderingen die het met zich meebrengt in de organisatie van werk. Ze moeten leren werken met andere technologieën, digitaal meer vaardig worden en met discipline in hun teams blijven duwen op die veranderingen en deze doorzetten. Want op de langere termijn resulteert dit wel in minder gestreste zorgmedewerkers, blije patiënten, ontzorgde bestuurders en zorgverzekeraars.  

We zijn als medtech-partner echt meer dan een partij ‘aan tafel’. We denken en doen mee en met de ‘poten in de klei’. We denken mee richting veranderingen in de dagelijkse (zorg)praktijk. We denken en doen mee over hoe al die mooie zorgoplossingen - die bedrijven sámen met de zorgprofessionals ontwikkelen - ook zo snel als mogelijk resultaat boeken. 

Mijn wens voor volgend jaar? Een stikvolle agenda voor al onze lidbedrijven en voor mij. Met doe-trajecten, met doorbraken, met mensen die er echt voor willen gaan en die deze noodzakelijke verandering ook samen willen doen. Want dat het nú moet, en niet morgen, daar ben ik en is iedereen zich inmiddels wel van bewust. Ik ga voor echte impact… want technologie maakt van zorg weer mensenwerk! 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten