arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Toeleveranciers voor elektrolysers gezocht

13 december 2019

De Nederlandse maakindustrie heeft alle kans een toonaangevende rol te gaan spelen als leverancier van de nieuwe generatie electrolysers. Die zijn nodig om straks op grote schaal groene waterstof te produceren. Waterstof is onmisbaar in de energietransitie, onder meer om de industrie CO2-arm te maken. FME gaat samen TNO de kansen in kaart brengen en zo snel mogelijk in concrete acties omzetten.

Samen met bijna alle provincies

Dit gebeurt in samenwerking met bijna alle provincies. Door de handen ineen te slaan zijn veel sneller gerichte acties te ondernemen en bedrijven te ondersteunen innovaties op het gebied van waterstofproductie te realiseren. Die moeten ten goede komen aan de toekomstige gebruikers van waterstof in de industrie, transport en energiesector.

 

NL kan het verschil maken

De internationale markt van de fabricage van electrolysers telt een beperkt aantal spelers, de capaciteit van de apparaten is nog veel te laag, de productie kan veel efficiënter en er is geen goed georganiseerde keten van toeleveranciers van onderdelen. Op al deze punten kan de Nederlandse maakindustrie het verschil maken. De bedrijven kunnen daarbij gebruikmaken van de geavanceerde onderzoeks- en testfaciliteiten van TNO, zoals het Faraday laboratorium in Petten en het open innovatiecentrum MegaWatt Test Centre in Groningen.

Stroomversnelling

Eerder dit jaar deed FME uitgebreid onderzoek naar de kansen van waterstof voor de industrie. Hieruit blijkt naast het vervaardigen van nieuwe typen cv-ketels en hogedruktanks vooral elektrolyse een van de troefkaarten die de maakindustrie kan uitspelen. Om capaciteit van de electrolysers op te schalen en de kosten te laten dalen zijn tal van innovaties nodig. Gespecialiseerde maakbedrijven, die een belangrijke toeleverancier zijn van grote industrieën in Europa, zoals de Duitse autofabrikanten, hebben alles in huis om hier een rol van betekenis in te spelen. Door een gecoördineerde samenwerking tussen FME, TNO en vrijwel alle provincies kan deze ontwikkeling in een stroomversnelling raken.

Concretisering van toekomstverkenningen

Wij hebben een eerste inventarisatie gemaakt van de technologieën waar het bedrijfsleven zich op zou moeten richten, kansrijke regionale hotspots, clusters van bedrijven en partijen (bedrijven, kennisinstellingen en overheden) waarmee samenwerking voor de hand ligt. Samen met TNO worden de toekomstverkenningen voor markt, technologie en regio’s de komende tijd verder geconcretiseerd. De kansen zijn legio. Er is wereldwijd weliswaar veel onderzoek gedaan naar waterstof en de toepassingen ervan, maar de vervaardiging van electrolysers die relatief goedkoop op industriële schaal groene waterstof produceren is nog nergens gerealiseerd. Het hebben van een productielijn voor deze apparaten kan een nieuwe bedrijfstak in ons land worden, met als gevolg nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.

FME en TNO gaan graag in gesprek met bedrijven die willen deelnemen aan dit initiatief en een rol willen spelen in een nieuwe, innovatieve bedrijfstak in ons land. Neem contact met ons op.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten