arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Tweede Kamer deelt urgentie mobiliteitssectoren

29 januari 2021
Auto

In het debat van 28 januari 2021 over het steunpakket voor bedrijven heeft CDA-Kamerlid Amhaouch een motie ingediend waarin het kabinet wordt opgeroepen om voor 15 mei 2021 de uitwerking van de al eerder aangekondigde subsidieregeling uit het coronasteunpakket gereed te hebben. Door de motie wordt gewaarborgd dat het subsidiebedrag voor deze regeling mee kan worden genomen in de voorjaarsnota 2021.

Duidelijkheid subsidieregeling

Initiatiefnemers FME, HTSM, RAI Automotive NL, NML, LRN en NAG hebben het kabinet gevraagd om snel duidelijkheid te bieden over het beschikbare subsidiebedrag. Met dit benodigde bedrag kunnen Nederlandse maakbedrijven ook in de toekomst internationaal onderscheidend blijven. De energietransitie en de digitale transitie zorgen voor een enorme technologische uitdaging. Alleen door te blijven investeren in R&D kunnen we concurrerend blijven met landen om ons heen. De afgelopen maanden is door de betrokken sectoren hard gewerkt aan plannen voor nieuwe projecten gericht op een duurzame automotive, maritieme en luchtvaartsector. De coalitie spreekt de wens uit dat de subsidieregeling snel gerealiseerd wordt waardoor de eerste projecten nog voor deze zomer van start kunnen.

Ineke Dezentjé – voorzitter FME: “Een snelle uitwerking van de subsidieregeling is niet alleen belangrijk voor grote FME-leden als VDL, Damen en GKN-Fokker, maar juist ook voor mki-bedrijven die gelden als dé toeleveranciers voor duurzame auto’s, schepen en vliegtuigen. En geeft daarmee een boost aan de energietransitie en aan de Nederlandse economie”.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten