arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Uniek MRI-ablatiecentrum voor de behandeling van hartritmestoornissen

11 september 2018
Siemens

Veelvoorkomende hartritmestoornissen kwalitatief beter, sneller en goedkoper behandelen. Daarvoor zorgt de veelbelovende methode van het nieuwe MRI-ablatiecentrum voor de behandeling van hartritmestoornissen in het HagaZiekenhuis. Het HagaHartcentrum en technologiepartner Siemens Healthineers tekenden donderdag 6 september 2018 een overeenkomst voor deze unieke innovatie, die voor het eerst in de Benelux wordt toegepast.

Belangrijkste vernieuwing is de toepassing van de modernste beeldvormende technieken (MRI) en computeralgoritmen bij een ablatiebehandeling van hartritmestoornissen. Patiënten die lijden aan hartritmestoornissen hebben te maken met ongecontroleerde elektrische prikkels die het hartritme verstoren. Dit probleem kan worden weggenomen door het uitvoeren van een minimaal invasieve ingreep via de lies - een katheterablatie - waarbij deze prikkels en de gebieden die ritmestoornissen veroorzaken uitgeschakeld worden. Met de inzet van de MRI kan de ablatieprocedure beter en nauwkeuriger uitgevoerd worden.

Effect van behandeling beter te zien

Cardioloog dr. Ivo van der Bilt, samen met elektrofysioloog Vincent van Driel medisch projectleider van dit initiatief, vertelt: "Met de huidige beeldvormende systemen kan uitschakeling van beoogde hartgebieden tijdens de procedure vastgesteld worden maar niet of deze uitschakeling blijvend is, omdat het geableerde hartweefsel zelf niet beoordeeld kan worden. De cardioloog kan dus niet zien of de behandeling op termijn geslaagd blijft. Daardoor moeten we regelmatig een ablatie herhalen die in eerste instantie wel geslaagd leek. Dit is natuurlijk erg vervelend voor de patiënt. Met de MRI van Siemens Healthineers kunnen we het hartweefsel zelf wel in beeld brengen zodat het effect van de ablatie tijdens de procedure te zien is."

Elektrofysioloog Vincent van Driel vult aan: "Zo hopen we een suboptimaal resultaat tijdens dezelfde procedure te kunnen corrigeren, waardoor er geen aanvullende behandeling op termijn nodig is. Uiteindelijk gaan we via een gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek met meerdere partners werken aan een geheel in de MRI uitgevoerde procedure. Dat de patiënt en het personeel niet meer blootgesteld hoeven te worden aan potentieel schadelijke röntgenstraling, is een groot bijkomend voordeel."

Van der Bilt: "In dit technologische en wetenschappelijke samenwerkingsverband tussen meerdere partners hopen we bovendien niet alleen de ablatietechniek te verbeteren, maar ook de MRI-techniek nauwkeuriger te maken. Zo denken we vooraf een betere inschatting te kunnen maken welke patiënten het best gebaat zijn bij een ablatie en bij welke patiënten een andere behandeling wellicht geschikter is. Dat is niet alleen beter voor de patiënt, maar betekent ook een potentiële kostenbesparing."

Efficiëntieslag belangrijk voor de toekomst

Medisch directeur Karel Ronday van het HagaZiekenhuis is verheugd over de samenwerking met Siemens. "We hebben hierover met elkaar langdurig en diepgaand gesproken. Naast een veelbelovende behandelmethode gaat het ook om een forse investering. Gelukkig hebben de zorgverzekeraars vertrouwen in het concept en staan zij achter deze ontwikkeling en investering. Als Hartcentrum voor Haaglanden innoveren wij voortdurend om de beste patiëntenzorg te kunnen bieden. Door samen te werken krijgt Siemens beter zicht op de werkzaamheden en behoeften van cardiologen. Andersom leren onze medisch specialisten van Siemens hoe we onze werkwijze kunnen optimaliseren. En de patiënt profiteert van deze samenwerking doordat we de behandeling sneller, eerder en nauwkeuriger kunnen uitvoeren. Samen met Siemens zijn we in staat om Value Based Healthcare toe te passen: innovatieve zorg die beter is voor de patiënt en tegelijkertijd - op langere termijn - een kostenbesparing oplevert."
 
Die kostenbesparing is ook hard nodig. Ronday: "Nederland telt momenteel 300.000 mensen met atriumfibrilleren en dat aantal zal in de komende decennia fors toenemen door vergrijzing en de bevolkingsgroei. Alleen al in het HagaZiekenhuis worden jaarlijks 550 ablaties uitgevoerd.

De wachttijd die nu al 6 tot 7 maanden is, zal bij onveranderd beleid nog verder toenemen, mede gezien de meest recente studies die laten zien dat catheter-ablatie voor steeds meer patiënten met atriumfibrilleren de behandeling van voorkeur is. Door het terugbrengen van het aantal herhaalbehandelingen kan de toename van het aantal AF-patiënten worden opgevangen en de wachttijd worden verminderd.

Siemens kijkt uit naar samenwerking

De rol van Siemens Healthineers  is niet alleen levering en onderhoud van de medische apparatuur. Zij zal ook met een eigen team van in het expertisecentrum meewerken om de vertaling naar beeldgestuurde Cardiale MRI interventie technieken verder te perfectioneren.

Algemeen directeur Kees Smaling van Siemens Healthineers kijkt uit naar deze samenwerking: "Niet alleen omdat we samen met de medisch professionals van het HagaHartcentrum aan technologische vernieuwing kunnen werken, maar tevens omdat we een grote bijdrage kunnen leveren aan de medische toepassing ervan en dit direct in het bereik kunnen brengen van de patiënt. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat veel medische professionals vanuit de hele wereld  zich graag in dit expertisecentrum laten bijpraten en bijscholen in deze nieuwe behandelmethode."

De ambitie van Siemens Healthineers en het HagaHartcentrum is om dit initiatief uit te bouwen tot een Europees referentie- en behandelcentrum op het gebied van hartritmestoornissen. Wereldwijd loopt het centrum met deze innovatieve aanpak voorop.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten