arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Verschil zoutgehalte in water levert energie op

6 mei 2019
REDstack

De REDstack technologie is ontwikkeld samen met het instituut Wetsus en Fujifilm. Een Blue Energy pilotplant draait sinds 2014 succesvol in Friesland op de Afsluitdijk. Een opschaling naar een grotere demonstratie installatie van 0,78 MW bij het uitwateringsgemaal in Katwijk is volop in voorbereiding, in samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk.

Jeroen Haan, Hoogheemraadschap van Rijnland
"Hoogheemraadschap van Rijnland ziet mogelijkheden om haar duurzaamheidsdoelen te behalen mede door de nog te realiseren Blue Energy Centrale in Katwijk. De toekomst voor Nederland en wereldwijd is schone en CO₂-vrije energie opwekking."

Blue Energy biedt binnen Nederland de mogelijkheid om 1750 MW duurzame elektriciteit op te wekken door het zoute zeewater en zoete rivierwater in de REDstacks met elkaar in contact te brengen. De productie van deze duurzame elektriciteit is volcontinu, vraagt geen opslagcapaciteit en draagt bij aan de netstabiliteit. Desgewenst kan gekozen worden om niet elektriciteit, maar waterstof en zuurstof te produceren in de REDstacks; dat zou 1,6 miljard kubieke meter waterstof (Nm3) per jaar opleveren.

Doorrekening in feiten:

Cijfers

Pieter Hack, Director Business Development REDstack
"Baseload elektriciteit of waterstof….15% van het verbruik in Nederland invullen op basis van Blue Energy is bereikbaar."

Over REDstack

REDstack B.V. ontwikkelt en vermarkt Blue Energy technologie voor de duurzame winning van energie. Blue Energy is energie die overal ter wereld kan worden gewonnen uit het verschil in zoutgehalte tussen twee waterstromen. De Blue Energy technologie is gebaseerd op de Reversed Electro Dialyse techniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van in stacks gestapelde ion-selectieve membranen. 

Deze inspiratiecase is onderdeel van de 'Klimaatkansenkaart' voor Nederland waarin we aantonen dat technologische innovaties van onze leden bijdragen aan de versnelling van de energietransitie. De 'Klimaatkansenkaart' is opgesteld door Berenschot in opdracht van FME.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten