arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Virtueel zorgcentrum in Arnhem

11 oktober 2018

In het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate wordt een virtueel zorgcentrum ontwikkeld, Rijnstate@home. Het is het eerste in zijn soort in Europa. Hiervoor gaat het Arnhemse topklinische ziekenhuis een tienjarige samenwerking met Philips aan. Samen gaan zij het virtueel zorgcentrum realiseren om patiënten binnen en later wellicht ook buiten de muren van het ziekenhuis permanent te kunnen monitoren.

Om de zorgkosten te beheersen is er landelijk vraag naar minder zorg in het ziekenhuis en meer zorg dichtbij huis, als dat mogelijk is. Als zorg niet per se in het ziekenhuis hoeft te worden verleend, wil Rijnstate dit steeds meer op afstand doen met behulp van een virtueel centrum. Rijnstate gaat hierbij de huidige systemen die patiënten monitoren gebruiken. Zo wordt op de verpleegafdelingen onder andere de Philips Biosensor ingezet. Dit is een high-tech sensor in de vorm van een pleister die patiënten op de borst dragen en die op afstand hun vitale functies meet, zoals de ademhaling, temperatuur, polsslag en bloeddruk. Met behulp van verschillende technologieën zorgen we voor een naadloze overgang tussen het ziekenhuis en het verpleeghuis of thuis.

Naast de inzet van de huidige systemen willen we met Philips een virtueel zorgcentrum opzetten om patiënten binnen en buiten het ziekenhuis te kunnen gaan monitoren. Naast het inzetten van slimme technologische oplossingen gaan we samen met Philips bekijken hoe de verzamelde data door slimme algoritmen kan worden geanalyseerd, zodat zorgverleners en patiënten de informatie krijgen die ze nodig hebben, zoals veranderingen in de vitale functies. Philips noemt dit Adaptive Intelligence.

Snelle hulp thuis

Om met nieuwe technologie te kunnen werken, is het ook nodig om de zorg anders in te richten. Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur van Rijnstate: “Het werkt niet om alleen een technologische oplossing in te zetten. Het is van essentieel belang dat zodra een signaal afgaat een zorgverlener snel bij de patiënt thuis kan zijn. Patiëntveiligheid staat dus altijd voorop.” Philips biedt hierbij ondersteuning aan in de technologie. Daarom heeft Rijnstate er vertrouwen in dat zij in Philips de juiste partner heeft gevonden. “Om een hoge kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren en tegelijkertijd kosten te beheersen, zijn zorgaanbieders hun zorg anders aan het inrichten”, aldus Henk Valk, CEO Philips Benelux. “De manier waarop Rijnstate hier nu invulling aan geeft is zeer vooruitstrevend. Wij zijn verheugd om Rijnstate als onze strategisch partner te ondersteunen met connected care-oplossingen. Met Rijnstate willen we de zorg thuis kunnen aanbieden, waar dat mogelijk is om zo de beste zorg te leveren aan patiënten en hun familie. Daarnaast werken we samen om de kwaliteit van zorg te verhogen en kosten te verlagen.”

Minder bedden in het ziekenhuis?

De kliniek van de toekomst kan ervoor zorgen dat de tijd die patiënten in het ziekenhuis moeten blijven, korter wordt. Als de gezondheidstoestand van de patiënt erom vraagt, kan vrijwel ieder bed thuis in het verzorgingsgebied van Rijnstate een gemonitord bed worden. Hierdoor zou Rijnstate kunnen groeien van 650 bedden in het ziekenhuis tot potentieel 450.000 bedden in de regio. Als er minder bedden in het ziekenhuis nodig zijn, hebben we meer ruimte voor grotere en technisch vooruitstrevende eenpersoonskamers.

Voor wie is de kliniek van de toekomst?

We onderzoeken in een serie snelle, wetenschappelijk te evalueren pilots welke patiënten thuis gemonitord zouden kunnen worden. We denken hierbij aan patiënten met een chronische aandoening zoals COPD of hartfalen. Door deze patiënten na een ziekenhuisopname thuis te bewaken, kunnen we als dat nodig is voorkomen dat hun gezondheidstoestand verslechtert en op tijd ingrijpen. Ook patiënten die bijvoorbeeld een maagverkleining of darmoperatie hebben gehad kunnen in aanmerking komen voor dit type zorg. Deze patiënten blijven op dit moment nog een paar dagen in het ziekenhuis om te kijken of het goed gaat na de operatie. Met een goed monitoringsysteem kunnen we deze bewaking in de toekomst misschien op afstand doen, zodat de patiënt eerder naar huis kan. Om dit veilig en patiëntvriendelijk te doen, gaan we de nieuwe zorgmogelijkheden goed afstemmen met alle andere partijen in het zorgnetwerk van een patiënt. Denk hierbij aan de huisarts, het verpleeghuis of een mantelzorger.

Bron: rijnstate.nl

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten