arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Wereldprimeur: huizen verwarmen met H2 via bestaand gasnet

6 maart 2023
Waterstof woning

Wereldprimeur in Lochem (Gelderland): sinds 1 december worden daar in de wijk Berkeloord 12 bewoonde woningen verwarmd met waterstof via het bestaande aardgasnet. Samen met FME-lidbedrijf Remeha onderzoekt netbeheerder Alliander of 12 woningen volledig over kunnen op waterstof.

De verwachting is dat waterstof pas vanaf 2030 een rol van betekenis gaat spelen bij het verwarmen van woningen. Dat lijkt ver weg, maar is al best dichtbij. In een praktijkproef (pilot) in Lochem worden monumentale woningen in de wijk Berkeloord via het bestaande aardgasnetwerk van waterstof voorzien. Voor oudere woningen zijn lage-temperatuur-systemen als warmtepompen of warmtenet doorgaans niet geschikt. Ze zijn moeilijker te isoleren en vragen om een hoge-temperatuur-systeem. Waterstof is een hoge-temperatuur-systeem en kan een duurzaam alternatief zijn. Tijdens de pilot in Lochem doen Rehema en Alliander ervaring op met waterstof door het bestaande aardgasnet én met de nieuwe technologie van waterstofketels als voorbereiding op een aardgasvrije toekomst.

Tubetrailers leveren het waterstof aan op industrieterrein Stijgoord, net buiten de wijk. Vanaf de Nieuweweg wordt het waterstof dan door het bestaande aardgasnet naar de 12 woningen getransporteerd worden. Uitgangspunt is dat het waterstof gemaakt wordt uit duurzame energie (zon- en/of windenergie), maar daarvan is op dit moment nog niet genoeg beschikbaar.

Proef met 12 woningen

De vraag voor een groen aardgasalternatief kwam via Energiecoöperatie LochemEnergie en vanuit de bewoners zelf. Uit een grote groep geïnteresseerden heeft Alliander een eerste cluster woningen geselecteerd. Remeha onderwierp deze woningen aan een technische schouw, waarbij gekeken werd naar het huidige gasverbruik, warmteverlies, concrete isolatiemogelijkheden en of de waterstofketels van Remeha aan de verwachte warmtevraag kunnen voldoen. Op basis van de uitkomsten heeft Alliander definitief gekozen voor 12 woningen die aan de pilot meedoen.

Remeha: meer wegen leiden naar duurzaamheid

Remeha gelooft dat verschillende wegen naar duurzaamheid leiden. De oplossing zit volgens hen in het gecombineerd gebruiken van energiedragers passend bij de gebouwde omgeving en aanwezige infrastructuur. Remeha is leverancier van de energiezuinige en gebruiksvriendelijke waterstof cv-ketels in deze pilot. Deze voldoen aan de hoogste efficiëntie- en veiligheidseisen. De praktijkproef in Lochem is bijzonder, omdat het gaat om het verduurzamen van oudere monumentale woningen. Hier gaat Remeha de komende jaren ervaring opdoen op het gebied van technologie.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten