arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Energie, Duurzaamheid en Circulariteit

Onderwerpen binnen Energie, Duurzaamheid en Circulariteit
Zonnepanelen

Nederland moet in véél hoger tempo verduurzamen, was de consensus na publicatie van het meest recente, ontnuchterende IPCC-rapport. Het goede nieuws: dat kán. De technologie ervoor is gewoon beschikbaar. Er zijn tal van slimme, bewezen innovaties. De vraag is hoe je ze snel en grootschalig kunt uitrollen. Juist op dat punt willen we vanuit FME mét onze lidbedrijven een doorbraak helpen bereiken.

De energietransitie is voor Nederland een unieke kans om de economie duurzaam te moderniseren. Technologische innovaties bieden perspectief op een CO2-neutrale energievoorziening én structurele economische groei. Op het gebied van energie, duurzaamheid en circulariteit is FME koploper in het faciliteren van de energietransitie in de industrie, energie-infra en de duurzame leefomgeving om de klimaatdoelen in 2030 en 2050 te halen.

Het FME-programma Energie, Duurzaamheid en Circulariteit is erop gericht momentum op gang te houden en in resultaten om te zetten. FME vertegenwoordigt 2.200 bedrijven in de technologische industrie, waaronder honderden leveranciers van duurzame technologie én grootverbruikers van energie en grondstoffen. Die brengen we bij elkaar, in wisselende combinaties en met partners uit wetenschappelijke hoek, de overheid en de financiële sector. Zo brengen we kansen en opgaven bij elkaar, laten we zien wat er mogelijk is en kunnen we samen voor een doorbraak zorgen.

Dat doen we door versnelde inzet van innovatieve technologie en het stimuleren van een integrale aanpak. De belangrijkste thema’s waarop we ons richten zijn digitalisering, energiebesparing, waterstof, elektrificatie, flexibiliteit van het energiesysteem en circulariteit. FME geeft tevens samen met partners invulling geven aan de uitdaging om een duurzame en slimme leefomgeving te realiseren in 2030.

 

Updates

Eerdere updates

Sluiten