arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Vindingrijk in de energietransitie

De energietransitie is voor Nederland een unieke kans om de economie duurzaam te moderniseren. Elke dag worden we uitgedaagd om na te denken en met nieuwe ideeën te komen om steeds meer te kunnen. En daar hebben we iedereen bij nodig. Doe jij ook mee?

Zonder technologie is de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening onmogelijk. Technologie maakt bedrijven, gebouwen, vervoermiddelen en complete productieketens zuiniger en duurzamer. Het is dé sleutel tot duurzame productie van energie.

>

De energietransitie daagt ons elke dag uit om na te denken en met nieuwe ideeën te komen. Gelukkig zijn we vindingrijk en hebben we technologie om de transitie te versnellen. Zo kan er steeds meer met minder uitstoot, winnen we energie uit nieuwe bronnen, varen we straks elektrisch en vliegen we op waterstof. Samen met de nieuwe generatie vindingrijke makers zetten we steeds grotere stappen en kunnen we de energietransitie versnellen.

Project 6-25: 6 Megaton minder CO2-uitstoot in 2025

Door slimme tech versneld toe te passen gaan energie-intensieve bedrijven in Nederland een CO2-besparing van 6 Megaton realiseren. Dat is een stevige ambitie – in totaal moet de industrie 14.3 Megaton besparen voor 2030 (zes megaton CO2 staat ongeveer gelijk aan de jaarlijkse hoeveelheid CO2 die 18% van de huishoudens veroorzaken bij een gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik). Dit gaan zij vooral doen door minder energie te verbruiken. Project 6-25 onderstreept de cruciale rol van technologie bij het aanpakken van onze klimaat- en energie-uitdagingen en is een initiatief van FME en VEMW. 

Lees meer over dit programma
Maakindustrie

Programma Green Shipping: CO2-neutrale en fossielvrije scheepvaart op de Waddenzee

Het programma Green Shipping Waddenzee streeft naar een versnelde reductie van de uitstoot van CO2 voor de scheepvaart. Deze ambitie kan alleen gehaald worden als een groot deel van de waddenvloot fossielvrij gaat varen. In pilotprojecten worden de mogelijkheden van fossielvrije energiedragers als waterstof en bio methanol onderzocht. FME verzorgt de coördinatie van het programma Green Shipping Waddenzee.

Lees meer over dit programma
Waddenzee

Speed up Sustainability 

Wil jij ook bijdragen aan het versnellen van de energietransitie? Doe mee met ons programma Energie, Duurzaamheid en Circulariteit.

Ik doe mee
Sluiten