arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Artsen en patiënten geholpen in COVID-19 tijd met telemonitoring voor chronisch zieken

20 april 2020

Door medewerkers van veel van FME-leden wordt gekeken hoe bestaande eHealth oplossingen zonder al teveel aanpassingen kunnen worden ingezet om de druk op de zorg te verminderen.

Een mooi voorbeeld levert Siemens Healthineers. Zij hebben in nauwe samenwerking met artsen uit diverse ziekenhuizen hun bestaande telemonitoring platform voor chronisch zieken, MyCare companion, toepasbaar gemaakt voor het op afstand begeleiden van COVID-19 patiënten. Met deze thuismonitoring op het webbased platform mijndigitalezorg.nl kunnen patiënten die thuis verblijven door huisartsen en ziekenhuizen medisch worden gevolgd vanaf de eerste COVID-19 signalen, maar ook bij thuisrevalidatie of herstelproces na een verblijf in het ziekenhuis.

"Zo helpen wij niet alleen de druk op de zorg te verlagen maar ook bij het inperken van nieuwe besmettingen.”

Verlichten van lasten ziekenhuispersoneel

Deze gratis oplossing draagt op een laagdrempelige manier bij aan het verminderen van het aantal huisbezoeken van huisartsen, wijkverpleging en revalidatieartsen. Daarmee wordt de druk verminderd op de huisartsenposten evenals de poli’s van ziekenhuizen en hebben kwetsbare patiënten zo min mogelijk fysieke contactmomenten. Voor huisartsen levert dit digitale dashboard alle relevante medische gegevens. Zij kunnen de realtime patiëntgegevens oproepen en zo de patiënten volgen, helpen en met hen online in gesprek gaan. Deze oplossing werkt ook in een ziekenhuisomgeving en daarmee draagt het in de hele keten bij aan het verlichten van de lasten voor ziekenhuispersoneel, onafhankelijk waar de patiënt verblijft. Dit soort digitale oplossingen dragen ook bij aan sneller ontslag van die patiënten uit het ziekenhuizen richting revalidatie of thuisomgeving en zodoende kunnen meer bedden vrij gemaakt worden voor mensen met zwaardere COVID-19 klachten. En niet onbelangrijk: minder fysieke contactmomenten betekent minder kans op besmettingen en daarmee een lagere belasting van zorgverleners en dus ook lagere zorgkosten.

Snel en toegankelijk

”Met mijndigitalezorg.nl kunnen we op een snelle en toegankelijke manier een bijdrage leveren aan de transitiestrategie van de overheid door COVID-19 patiënten op afstand medisch veilig en toegankelijk te begeleiden. Zo helpen wij niet alleen de druk op de zorg te verlagen maar ook bij het inperken van nieuwe besmettingen”, aldus Kees Smaling, directeur Siemens Healthineers.

Hoe werkt COVID19 monitoring

In tegenstelling tot het MyCare companion platform - waar de patiënt zijn of haar gezondheid monitort met een aantal gekoppelde devices - verzamelt de patiënt eigen gezondheidsgegevens (temperatuur, algeheel welzijn en dergelijke, aan de hand van een speciaal voor COVID19 opgestelde vragenlijst) en voert deze in op mijndigitalezorg.nl via een standaard webbrowser van de eigen smartphone, tablet of PC. Alle betrokken artsen hebben eveneens de mogelijkheid te werken met een dashboard, eveneens webbased, waarmee online alle realtime informatie kan worden gecheckt van die patiënten. Artsen krijgen een notificatie wanneer een patiënt afwijkende waarden heeft. De beschikbare data worden veilig beheerd en opgeslagen volgens alle geldende regels op gebied van privacy. Het platform is eenvoudig schaalbaar en kan op afstand worden gebruikt.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten