arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Data voor betere zorg

Data voor betere zorg

Data kan de zorg vernieuwen en verbeteren.

Gepersonaliseerde zorg, langer thuis kunnen wonen, de juiste diagnose stellen, samen beslissen, zo lang mogelijk zelfstandig functioneren, betere preventie – data speelt een centrale rol als ondersteuner van ál deze processen. Door data toe te passen ontstaat belangrijke informatie voor een viervoudig doel: de zorg voor de patiënt verbeteren, de zorgkosten verlagen, de zorgprofessional ondersteunen en de gezondheid van mensen in een specifieke wijk of regio verbeteren. Alleen als we de kansen die data biedt in de zorg optimaal verzilveren, wordt zorg op de juiste plek mogelijk.

Wat is hiervoor nodig? 

Veilig gebruik van data

  • Maak afspraken voor veilige data-uitwisseling
  • Creëer zekerheid over delen van data
  • Gebruik data ethisch en transparant

Kwaliteit van data

  • Verbeter exportkansen door internationale standaarden
  • Verbeter samen Beslissen
  • Verruim mogelijkheden voor data-onderzoek

Uitwisseling van gegevens

  • Creëer een open en gedeelde data-infrastructuur
  • Maak de eigen gezondheidsdata toegankelijk
  • Verbeter de samenwerking tussen systemen

Updates

Eerdere updates

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten