arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Patiënten met hartritmestoornis thuis slim gemonitord

2 maart 2022
Afi

Afi is een apparaatje met verschillende sensoren dat op afstand de gezondheid van mensen met hartritmestoornissen slim en langer kan monitoren. Het apparaat wordt op het borstbeen geplakt met een sticker en kan personen tot wel 30 dagen monitoren. Mensen kunnen zo eenvoudig gemonitord worden, zonder dat zij hiervoor naar het ziekenhuis moeten.

Met Afi kan het hartritme van een persoon tot 30 dagen in de gaten gehouden worden. De huidige monitoringsapparatuur kan dit slechts 24 tot 48 uur. Op deze manier kan nu sneller en beter herkend worden of iemand last heeft van 'boezemfibrilleren'. 

Hartritmestoornis

Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis waarbij de boezems van het hart plotseling heel snel en onregelmatig samentrekken. Mensen kunnen zich hierdoor heel vermoeid en zwak voelen, flauwvallen en het gevoel hebben dat het hart op hol slaat. Ook verhoogt het de kans op een herseninfarct of een TIA door de vorming van bloedpropjes. Momenteel is het lastig om boezemfibrilleren te diagnosticeren doordat het zo onregelmatig voorkomt.

"Afi maakt de verschuiving van zorg in het ziekenhuis naar zorg bij de patiënt thuis mogelijk."

Patronen herkennen

De sensoren van Afi kunnen ECG, hartslag, ademhalingsfrequentie, zuurstofsaturatie, beweging en temperatuur meten. Praxa Sense ontwikkelt AI-algoritmes om patronen te herkennen in de data. Deze algoritmes kunnen de arts helpen bij het monitoren en het stellen van diagnoses. Omdat Afi informatie verzamelt van verschillende gezondheidsparameters, krijgt de arts een meer algeheel beeld van de gezondheid van de patiënt. Praxa Sense ontwikkelt naast algoritmes ook een platform waarop de gezondheidsdata gedeeld kan worden. Afi kan om deze reden op verschillende afdelingen in het ziekenhuis ingezet worden. Jan Constandse, cardioloog bij het Reinier de Graaf Gasthuis: "Een innovatie als Afi kan veel voor de zorg betekenen. Het is relatief makkelijk draagbaar, wat de patiënt veel meer vrijheid geeft dan traditionele methodes."

"En daarmee kunnen we op termijn ernstige gevolgen voorkomen, misschien zelfs levens redden."

Afi

"Afi is veel comfortabeler dan een normale ECG recorder. Ik merk er niks van en je vergeet eigenlijk dat je hem op hebt." 
John Rijkens (testgebruiker die ervaring heeft met zowel Afi als traditionele holteronderzoeken)

Beter inzicht in de gezondheid van de patiënt

Ook kan Afi bijvoorbeeld gebruikt worden om patiënten thuis te monitoren na een operatie. Zo kunnen patiënten eerder naar huis, omdat zij met de Afi thuis net zo goed 24/7 gemonitord worden, zoals in het ziekenhuis. Door langer en continu te monitoren, krijgen artsen steeds beter inzicht in de gezondheid van de patiënt. Op deze manier kan er bijvoorbeeld op tijd gehandeld worden bij een complicatie na een chirurgische operatie. Ook kan Afi helpen bij het stellen van diagnoses en monitoring van behandeleffecten. "Afi maakt de verschuiving van zorg in het ziekenhuis naar zorg bij de patiënt thuis mogelijk. Praxa Sense ontwikkelde hiervoor het juiste apparaat op het juiste moment", aldus Adriaan Timmers, huisarts.

"Mijn boezemfibrilleren is, tot nu toe, minimaal. Het is moeilijk te traceren, het moet maar net gebeuren als er een hartfilmpje gemaakt wordt. Bij langdurige meting, mogelijk door afi, krijg ik misschien meer zicht op de frequentie van een hartritmestoornis. Soms denk ik er last van te hebben, maar weet het niet zeker. Afi kan mij meer rust geven."
Marjon (testpersoon met atriumfibrilleren)

Andere toepassingen

Andere voorbeelden van toepassingen zijn slaap-waak analyses en langdurige monitoring van de longfunctie. De bredere inzetbaarheid van Afi werd al zichtbaar tijdens de eerste coronagolf. Leonard Moonen, oprichter en CEO van Praxa Sense paste het apparaatje aan om ook het ademhalingsritme en zuurstofniveau in het bloed te meten. "Door patiënten pas bij een te lage waarde op te nemen in het ziekenhuis, kunnen zij langer thuisblijven, wat de intensive care ontlast." Op deze manier kan Afi met kleine aanpassingen veel betekenen bij het detecteren en monitoren van symptomen van onder meer hartfalen en longziektes. Leonard: "En daarmee kunnen we op termijn ernstige gevolgen voorkomen, misschien zelfs levens redden."

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten