arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Data in de zorg: kansen zijn groot, maar het verzilveren gaat te langzaam

13 november 2020
Iris van Bemmel

Door meer gebruik te maken van data in de zorg, kunnen we veel meer persoonlijke zorg leveren, toegepast op individuele patiënten en cliënten. Daarmee wordt zorg effectiever, kunnen behandelingen verkort worden, worden deze minder belastend voor patiënt en daardoor minder duur. En heel belangrijk in deze COVID-19 tijd zien we meer dan ooit de noodzaak om zoveel mogelijk datatoepassingen te gebruiken om daarmee het zorgsysteem minder te belasten.

Door Iris van Bemmel, clustermanager FME Zorg

Data is nu ongestructureerd en decentraal

Maar gebruik van goede data gaat veel breder: medisch onderzoek krijgt een enorme impuls en het bestrijden van epidemieën, zoals COVID-19, wordt veel effectiever. De werkdruk van zorgverleners vermindert en kosten worden bespaard. De hoeveelheid data in de zorg groeit explosief. Maar… veel van deze is data is helaas ongestructureerd, decentraal en wordt niet benut. Als we deze data beter gaan benutten, hebben veel mensen daar baat bij. Om dit goed te kunnen doen, pleiten wij als FME voor één Europees dataplatform, waarvan publieke en private partijen onder zeer strikte voorwaarden gebruik kunnen maken.

Kansen voor data in de zorg

Data is overal in de zorg. Er wordt steeds meer gemeten. Op de intensive care worden bijvoorbeeld via de bewakingsapparatuur de vitale functies van patiënten continu gemonitord en geregistreerd. Dat gaat per dag al snel om zo’n 30.000 ‘datapunten’. Met deze zorgdata kunnen we Artificial Intelligence (AI) toepassen. Hiermee kunnen we grote hoeveelheden data analyseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld sneller tot betere diagnoses komen en gedrag voorspellen, zodat we preventief kunnen ingrijpen. AI verbetert niet alleen de zorg, het kan ook kosten besparen. Zo heeft PWC voor drie ziektebeelden berekend dat met de inzet van AI, Europees gezien, 170 miljard euro bespaard worden over 10 jaar!

Eén Europees dataplatform

De kansen zijn dus groot, maar het verzilveren daarvan gaat te langzaam. Data, zeker in de zorg, is privacygevoelig. Veel partijen zijn terughoudendheid met datadelen. Wij pleiten voor het creëren van de juiste randvoorwaarden, zodat data de zorg voor mensen kan verbeteren. Door voldoende kwalitatief goede data op Europees niveau beschikbaar te stellen, ontstaat er een veel grotere basis voor onderzoek en ontwikkeling in dienst van betere zorg en gezondheid. Als alle honderdduizenden COVID-19 behandeltrajecten in Europa in beeld zouden zijn gebracht - uiteraard met informatie over ziekteverloop, complicaties en resultaat - had veel beter en sneller vastgesteld kunnen worden welke behandelingen effectief zijn en welke niet. Daarom pleiten wij voor één Europees dataplatform. Hiervan kunnen publieke en private partijen onder zeer strikte voorwaarden gebruikmaken voor onderzoek en innovaties. Hierdoor zijn we niet meer afhankelijk van zorgdata buiten Europa. Als dit snel gerealiseerd kan worden, dan gaat de gezondheidszorg in Nederland en Europa er enorm van profiteren.

Meer weten over dit onderwerp? Lees dan onze Position Paper ‘Data voor onze gezondheidszorg’

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten