arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Borstkankerscreening minder pijnlijk gemaakt

9 mei 2022
Mammografie

Voor borstkankerscreening moeten de borsten van de vrouw zodanig worden platgedrukt dat dit vaak als bijzonder pijnlijk wordt ervaren. Varex Imaging Nederland ontwikkelde een systeem dat dit probleem sterk reduceert door rekening te houden met de grootte en vorm van de borst.

“Dankzij dit systeem krijgen vrouwen veel meer inzicht in waarom en hoeveel de borst wordt gecomprimeerd.”

Borstkankerscreening is een groot goed, maar veel vrouwen hebben toch moeite om de screening te ondergaan omdat die zo pijnlijk is. In een aantal gevallen leidt dit er zelfs toe dat ze van de screening afzien, met alle mogelijke gevolgen van dien. De ervaren pijn wordt veroorzaakt doordat de borst voor de screening moet worden aangedrukt. Bij dit aandrukken wordt geen rekening gehouden met de borstgrootte. Vooral vrouwen met kleinere borsten kunnen hierdoor veel pijn ervaren.

Slimme folie

Varex Imaging Nederland biedt een technologie die kan worden geïmplementeerd in een mammografie systeem dat wordt gebruikt tijdens borstkankerscreening. De technologie bestaat uit een geleidende folie dat kan worden aangebracht op de aandrukplaat die de borst aandrukt voorafgaande aan het maken van een borstfoto. De folie meet de oppervlakte van de borst. In combinatie met de aandrukkracht kan de druk – de kracht per vierkante centimeter van het borstweefsel dat in contact is met de aandrukplaat – worden uitgerekend.

Gepersonaliseerde borstsamendrukking

In tegenstelling tot de huidige praktijk, waarbij alleen naar de aandrukkracht wordt gekeken, wordt met drukgestuurde compressie de borstaandrukking aangepast aan de grootte van de borst. Hierdoor is het mogelijk om op een gestandaardiseerde manier een toch gepersonaliseerde borstsamendrukking aan te bieden.

Snellere screening

Monique van Lier van Teledyne DALSA was betrokken bij de ontwikkeling van het systeem. Ze vertelt: “Het idee ontstond in een discussie tussen een radioloog en een medisch technoloog, die zich afvroegen of het niet mogelijk was de borstkankerscreening minder pijnlijk te maken. Ze wilden onderzoeken of bij het samendrukken van de borsten rekening kan worden gehouden met de grootte en vorm van de borst. Het aandrukken van de borst was een black box voor vrouwen. Dankzij dit systeem krijgen vrouwen veel meer inzicht in waarom en hoeveel de borst wordt gecomprimeerd. Dit betekent dat zij tijdens de screening een betere begeleiding kunnen krijgen. Bovendien kan de screening sneller verlopen. Dit zijn belangrijke elementen om te voorkomen dat vrouwen uit angst voor de pijn afzien van de screening.”

Vermijden extreme drukken op de borst

Het systeem is ontworpen om de aandrukking van de borst te optimaliseren rond een druk van 75 mmHg. Op het moment dat de aandrukplaat de borst raakt, worden de gegevens direct verwerkt en real-time weergegeven aan de laborant en de vrouw, met behulp van geïntegreerde LED-indicatoren. Deze indicatoren geven een reproduceerbare en heldere richtlijn om te beoordelen of de borst voldoende is aangedrukt. Het vermijdt extreme drukken op de borst, voorkomt extreme pijn, maakt de procedure voorspelbaar en verbetert de workflow.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten