arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Forse tijdsbesparing in toepassing van compressietherapie

11 april 2022
Compressiesysteem

Compressietherapie toepassen is tijdrovend en complex. 3M ontwikkelde het 3M™Coban™ 2 twee lagen compressiesysteem dat beide problemen oplost.

“Voor compressietherapie betekent werken met Coban 2 een reductie in tijdsbesteding van 60%."

Veneus oedeem in de onderbenen kan door verschillende oorzaken ontstaan: lang bestaande spataderen, trombose, of na een operatie. De verwachting is dat de vergrijzing ervoor zal zorgen dat vooral oedeem in de onderbenen vaker zal voorkomen.

Van arbeidsintensief zwachtelen...

De standaardbehandeling bij veneus oedeem is zwachtelen, om het oedeem te reduceren en daarna over te gaan op een therapeutische elastische kous. Doorgaans gebeurt dit met ACT-zwachtels. Dit is arbeidsintensief en bovendien is het moeilijk om de zwachtels goed aan te leggen, wat tot complicaties kan leiden als verminderde therapietrouw of verminderde mobiliteit.

... naar makkelijk compressiesysteem

3M ontwikkelde het Coban 2 compressiesysteem. Dit bestaat uit twee dunne lagen die samen voorzien in de starheid die nodig is om een optimale druk te genereren en het oedeem te reduceren. Dit betekent dus dat slechts twee lagen volstaan, in tegenstelling tot de minimaal vier lagen die bij traditionele compressietherapie worden toegepast en die ertoe bijdragen dat correct zwachtelen zo moeilijk is. De materialen zijn cohesief ze hechten aan elkaar en creëren een inelastische koker die anatomisch precies aansluit rond de lichaamscontouren en niet onnodig afzakt of opkrult. Het feit dat de zwachtels dun zijn, zorgt voor een verbeterde mobiliteit en functionaliteit van de patiënt. Die is beter in staat zijn dagelijkse activiteiten uit te voeren en kan zijn eigen schoeisel en kleding dragen. Het systeem is latexvrij, niet-irriterend en niet-sensibiliserend. Dit ondersteunt de bescherming van de huid. De foam van de comfortzwachtel is hypoallergeen, ademend en voorkomt frictie en beschadiging van de huid.

Positieve uitkomst

Bij thuiszorgorganisatie TWB deden Annemiek van Middelkoop (wondconsulent) en Daphne Blom (verpleegkundig specialist) ervaring op met het systeem. Van Middelkoop vertelt: “Vanuit de wijkverpleegkundigen kregen we te horen dat zij bij compressietherapie in negen van de tien gevallen niet het vastgestelde behandeldoel haalden. Bovendien zorgde de therapie voor een hoge werkbelasting. Vanuit ons Wond Expertise Centrum waren wij al bekend met het Coban 2 lagen compressiesysteem en 3M beschikte ook al over literatuur uit onderzoek. Op basis van onze ervaringen en die literatuur verwachtten wij een positieve uitkomst.

Kosteneffectief

Daarom besloten ze een pilot op te zetten met één team van verpleegkundigen.” Het resultaat was boven verwachting. Blom: “Voor compressietherapie betekent werken met Coban 2 een reductie in tijdsbesteding van 60%. Ook de winst in kwaliteit van leven voor de patiënt is heel groot. De uitkomst is nu dat we in principe Coban 2 gebruiken voor compressie, tenzij sprake is van een wond die dagelijks moet worden verzorgd. Inzet van Coban 2 is kosteneffectief als het systeem niet meer dan één of maximaal twee keer per week hoeft te worden gewisseld.”

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten