arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Heupairbag voorkomt heupfracturen bij ouderen

11 april 2022
Moeder en dochter met Wolk

Heupfracturen door valincidenten zorgen voor persoonlijk leed bij de ouderen die het overkomt en voor extra werkdruk van zorgmedewerkers in verpleeghuizen. De Wolk heupairbag biedt voor beide problemen een praktische oplossing.

"Het leidde tot een significante afname met 80% van het aantal heupfracturen en het persoonlijk leed dat daarmee gepaard gaat."

Op de eerste dag van haar nieuwe functie als minister voor langdurige zorg & sport benoemt Conny Helder de Wolk heupairbag als voorbeeld voor het voorkomen van zorg door de inzet van technologie. “En daarmee speel je uren vrij, waardoor andere zorg liefdevol kan worden gegeven.”

Toenemend aantal heupfracturen

Een begrijpelijk standpunt van de minister, want vallen is een bij ouderen veelvuldig voorkomend probleem, met een potentieel slechte uitkomst. Zorgmedewerkers beschouwen het als een complex en moeilijk oplosbaar probleem. In de afgelopen tien jaar steeg het aantal opnamen van ouderen op de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis ten gevolge van een valincident met 11%. Hierbij is vaak sprake van heupfracturen. Door de toenemende vergrijzing zal dit probleem zich in de komende jaren steeds vaker gaan voordoen, is de prognose.

Grote positieve impact op cliënten

Wolk ontwikkelde het idee om tot een heupairbag te komen, met het idee heupfracturen drastisch terug te dringen. Toenmalig directeur zorg en behandeling van ouderenzorgaanbieder tanteLouise Jan-Kees van Wijnen (nu bestuurder) maakte meteen kenbaar dat zijn organisatie graag wilde meewerken aan de verdere ontwikkeling van deze heupairbag, omdat hij voorzag dat toepassing hiervan een grote positieve impact kon hebben op de cliënten. Ook zag hij dat het de werkdruk voor de medewerkers kon verlichten.

Vrijheid

“Dat een bestuurder uit de zorgpraktijk heeft gezegd geloof te hebben in het idee en zich er ook aan heeft gecommitteerd, heeft enorm geholpen in het ontwikkelproces dat de Wolk heupairbag inmiddels heeft”, zegt Daan de Viet, innovatie adviseur bij Stichting tanteLouise. “In ons huis wordt de heupairbag nu dagelijks bij zo’n negentig cliënten ingezet. Het leidde tot een significante afname met 80% van het aantal heupfracturen en het persoonlijk leed dat daarmee gepaard gaat. En het betekent bovendien dat de werkdruk op de afdelingen duidelijk is gereduceerd. We kunnen bewoners de vrijheid geven om zonder beperking te bewegen. Het is een hulpmiddel voor leven in vrijheid, zelfs als al sprake is van dementie.”

Meer rust op de afdeling

Uit onderzoek van kennisinstituut Vilans is naar voren gekomen dat er door de inzet van Wolk meer rust is op de afdeling bij medewerkers. Door de afname in controledrang en supervisie, een toename in gevoel van veiligheid en de afname in onbegrepen gedrag bij cliënten, ervaren de zorgprofessionals meer rust bij henzelf en op de afdeling. Dit levert extra uren op die ingezet kunnen worden voor andere kwaliteitszorg.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten