arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

'Lets Ketchup on Automation' - jongeren in de agrofoodtech

20 december 2021
Lisanne van Oosterhoud

Hoe krijg je jonge techneuten geïnteresseerd in de agrofoodsector - er staan immers meer banen open dan dat er nieuw talent te vinden is. Mijn antwoord; laat ze zien en met elkaar ervaren hoe leuk en uitdagend de sector kan zijn met een technische achtergrond!

Blog door Lisanne van Oosterhoud, Projectmanager Programma Landbouw, Water en Voedsel

FME geeft veel aandacht aan het aantrekken en vasthouden van jong talent in de techniek. Een uitdaging, ook voor sectoren als de glastuinbouw. Allerlei manieren worden ingezet om hier een oplossing voor te vinden, van stages en meeloopdagen tot start-up competities en hackathons. Vanuit FME ontving ik de uitnodiging om als mentor aanwezig te zijn bij de RoboCrops Hackathon ThinkCodeFeedtheworld in TomatoWorld, georganiseerd door en voor studenten van de TU Delft en WUR in samenwerking met Tomatoworld en InnovationQuarter.

Tijdens deze hackathon, onderdeel van een programma om jonge talenten uit de regio te betrekken bij de glastuinbouw, gingen multidisciplinaire groepen aan de slag met vraagstukken uit de sector aangeleverd door het bedrijfsleven. Aan de hand van de vragen die werden gesteld werd het duidelijk waarom zulke wedstrijden zowel voor de studenten als voor de bedrijven nuttig zijn. Naast het enthousiasme voor de mogelijkheden die bedrijven al bieden, werd er direct out of the box gedacht met interessante en kritische vragen.

Innovatiekracht voor implementatie en opschaling

Een belangrijke vraag die veelal naar boven kwam; wat kunnen wij nog toevoegen als bedrijven al bezig zijn met zo veel interessante en innovatieve oplossingen? Veel bestaat al. Waarom worden deze ideeën nog niet gebruikt en wanneer gaan we starten met deze op te schalen of te implementeren? Een van de studenten kwam vanuit frustratie over dit punt zelfs met het idee van een wereldwijd toegankelijk platform voor uitwisseling en delen van bestaande oplossingen en kennis via augmented reality.

Een bevestiging van een beeld waar ik mij zelf ook geregeld over verbaas en die binnen het Landbouw, Water en Voedsel-team van FME wordt gedeeld. Hierover zegt programmamanager Marcel van Haren: "We vergeten de slimme dingen die al bedacht zijn te implementeren en laten ze op de plank liggen. Soms is implementatie belangrijker dan innovatie". Wellicht dat de innovatiekracht van studenten kan worden ingezet om stappen te maken in implementatie en opschaling, voordat we het plafond van onze leefomgeving hebben bereikt.

Beschermd leren en ondernemen

Een hackathon laat zien dat het loont om te investeren in het aantrekken en betrekken van jongeren uit de regio in een voor hen niet voor de hand liggende sector. Volgens Miranda van den Ende, directeur van TomatoWorld, zit er grote potentie in het beschermd leren en ondernemen en staat dit programma niet op zichzelf: "Mijn droom is om een multidisciplinair Green Team te formeren van studenten van verschillende leerlagen en jaren die een teeltseizoen lang aan de slag gaan met alle onderdelen van het runnen van een klein bedrijfje in een beschermde leeromgeving, inclusief innovatie."

Als recent afgestudeerde, waarbij ik zelf onderdeel ben geweest van een studententeam, kan ik dit enkel beamen. Als student, of dit nu mbo of universiteit is, kom je vaak in een omgeving waar je direct onderdeel wordt van de organisatie en daarbij zeer gerichte taken en opdrachten krijgt aangereikt. Erg nuttig, maar dit geeft niet altijd een realistisch beeld van de werkelijkheid om in een organisatie te werken met alle randtaken die daarbij komen kijken. Wellicht veel leuker en uitdagender is om met leeftijdsgenoten op kleine schaal en vanuit eigen interesse aan de slag te gaan met verschillende onderdelen die een bedrijf te bieden heeft. Uiteraard met begeleiding van een bedrijf uit de sector, om zo in een omgeving waar het mogelijk is om fouten te maken, van en met elkaar te leren en te ervaren wat aansluit bij eigen behoeftes en interesses. Voor bedrijven is het voordeel dat jong talent al in aanraking is geweest met de sector, maar daarbij ook heeft geleerd zelfstandig te werken en uitdagingen aan te pakken.

Om terug te komen op de eerste vraag: hoe krijg je als bedrijf jonge techneuten geïnteresseerd in de agrofoodsector? Laat ze zich met elkaar verwonderen en verbazen over, en in aanraking komen met, de sector op een laagdrempelige manier. En dat levert niet alleen potentieel nieuw talent, maar ook nuttige vragen op.

Mocht je als bedrijf actief in de glastuinbouw graag meer technisch talent willen aantrekken, hierbij willen ondersteunen, of interesse hebben in manieren om dit aan te pakken, neem vooral contact op. Momenteel heeft het team ook projecten lopen rondom glastuinbouw, Smart Materials for Greenhouses en CaWaDuInteresse hoe je daarbij kan aansluiten? Neem contact op met Marcel van Haren.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten