arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Makkelijker en veiliger uitwisselen van medische gegevens in de zorg

13 maart 2019
Betere zorg

VNO-NCW heeft samen met FME en een brede coalitie van zorgaanbieders, bedrijven en zorgverzekeraars een handtekening gezet onder het manifest 'Samen Vooruit'. Hiermee zetten de partijen zich in om medische gegevens in de zorg makkelijker en veiliger uit te kunnen wisselen. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Dianda Veldman, directeur van Patiëntenfederatie Nederland hebben dit manifest in ontvangst genomen. FME werkt zelf ook aan een agenda voor zorgtechnologie, waarin data in de zorg een belangrijk speerpunt is.

Gelijk speeldveld scheppen

De bij het manifest betrokken partijen hebben met elkaar afgesproken zich in te zetten voor een aantal principes waardoor gegevensuitwisseling minder diffuus en daardoor makkelijker, sneller en met minder fouten gepaard moet gaan. Het belangrijkste principe is een open ICT-systeem met open, eenduidige standaarden als norm voor de infrastructuren in de zorg. FME committeert zich aan die standaarden en vraagt de overheid een gelijk speelveld te scheppen.

Zeggenschap patiënten 

Een ander principe is dat patiënten zeggenschap hebben over hun eigen gegevens binnen die open infrastructuren. Hierbij kan en mag de toegankelijkheid van die data of de data zelf geen concurrentieveld zijn. Wel de toepassingen en/of diensten die op basis van die data worden aangeboden.

Aansluiten bij best practices

Het derde belangrijke uitgangspunt is dat alle gebruikers met veilige identificatie eenvoudig toegang moeten krijgen, waarbij gebruikersvriendelijkheid, naast beveiliging van gegevens, vooropstaat. FME ondersteunt het streven daarbij aan te sluiten bij de best practices die al bestaan om snelheid te maken.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten