arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Met een ademtest sneller verschillende soorten kanker opsporen

30 september 2021
Aeonose

Stel, je zit bij de huisarts, omdat je last hebt van een hardnekkige hoest, en af en toe bloed ophoest. Dan wil je graag snel weten wat er aan de hand is. In elke willekeurige huisartsenpraktijk, luistert vandaag de dag een arts met een stethoscoop naar je longen en stuurt je bij twijfel door naar het ziekenhuis. Na ongeveer twee maanden en meerdere onderzoeken verder - denk aan bloedonderzoek, een foto van de borstkas, een bronchoscopie (kijkonderzoek in de longen), en een CT-scan van de longen - kan  met redelijke zekerheid worden aangegeven of je longkanker hebt of niet.

Veel minder lang in onzekerheid

Met inzet een beademingsapparaat - vergelijkbaar met een alcoholcontrole - kan al bij de huisarts, na 5 minuten in en uit ademen, binnen 15 minuten, eventuele longkanker worden opgespoord of worden uitgesloten. Je zit veel minder lang in onzekerheid en pas wanneer dán verder onderzoek nodig is, word je doorgestuurd. De elektronische neus, de AeoNose, is in staat met behulp van slimme AI-software iemand die geen longkanker heeft, te onderscheiden van iemand die dat wel heeft. De software in het apparaat herkent specifieke patronen in de uitgeademde lucht. Het streven is deze ademtest eind dit jaar op kleine schaal in Nederland in te kunnen zetten, waarna het in 2023 grootschalig kan worden uitgerold. Dit alles nadat in verschillende ziekenhuizen jarenlang onderzoek is gedaan.

André Elands, directeur van  The eNose Company: "De uitgeademde lucht komt uit de knalpijp van het menselijk lichaam. Daarin is heel veel informatie terug te vinden over de toestand waarin een persoon zich in verkeert. Het opsporen van alcohol via de uitgeademde lucht van een patiënt is niet nieuw. De ademtest wordt al ingezet bij alcoholcontroles. Voor het opsporen van ziektes was men er echter tot de dag van vandaag niet in geslaagd om dit via de uitgeademde lucht te doen."

Zorgvuldigheid troef

Voor de inzet van deze test bij longkanker, is de fase met valideren en certificering van het apparaat en het algoritme, onlangs afgerond. Daarmee is de AeoNose ‘bewezen effectief’, en voldoet het aan alle wettelijke veiligheidseisen. De snelle diagnose, gecombineerd met de lage kosten en zonder fysieke belasting van de patiënt bij het onderzoek, maakt dat deze ademanalyse veelbelovend is om grootschalig in te zetten om snel longkanker te herkennen, en wellicht ook vele andere ziektes in de toekomst. Dr. W.H. van Geffen, longarts in het MC Leeuwarden: “Elektronische neuzen maken het mogelijk om longkankerpatiënten te onderscheiden van gezonde individuen."

Hoe werkt het ruiken van adem?

Uitgeademde lucht van zieke mensen is niet hetzelfde als de lucht van gezonde mensen. André Elands: "De lucht die we uitademen, bevat veel moleculen die vanuit ons lichaam komen. Sommige moleculen zijn alleen aanwezig in de adem van mensen als gevolg van een bepaalde ziekte. Onze eigen neus kan het verschil meestal niet ruiken. De AeoNose kan dit wel door slimme software die ontwikkeld is op basis van analyse van de adem van duizenden 'zieke' en niet zieke mensen. Elke meting levert snel en eenvoudig een bepaald patroon op dat karakteristiek kan zijn voor een bepaalde ziekte. Hoe meer analyses, des te betrouwbaarder de volgende ademtest."

Maatschappelijke en economische waarde

De inzet van dit apparaat verkort de behandeltijd significant. Vervolgonderzoek kan ofwel achterwege blijven bij een negatieve uitslag, ofwel direct worden ingezet bij een positieve uitslag. AeoNose heeft een negatief voorspellende waarde van 88% - die in de tijd alleen maar beter gaat worden - en neemt veel onzekerheid weg bij degene die al een tijd rondloopt met een onbestendig kuchje. Dit levert in vergelijking met de huidige werkwijze, zoals opgenomen in de behandelrichtlijnen, dus niet alleen een enorme kostenbesparing op, het zorgt ook nog eens voor veel betere uitkomsten!

 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten