arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Oplossing om coronavirus-patiënten op afstand te screenen en te volgen

22 maart 2020

Philips helpt zorginstellingen met het managen van de toegenomen patiëntenstromen - als gevolg van het nieuwe coronavirus - door middel van online screening, opvolging met vragenlijsten en het faciliteren van samenwerking met externe callcenters. Deze oplossing biedt de mogelijkheid onnodige bezoeken aan huisartsen en ziekenhuizen, en dus ook verdere besmettingen, voorkomen. De externe callcentra vangen de enorme toename aan telefonische vragen over het coronavirus op en sturen de juiste gevallen door naar de huisarts. Zo kunnen de zorgverleners zich focussen op de patiënten bij wie de zorgbehoefte het grootst is.

"Samen met de huisartsen en de GGD kunnen we ons nu richten op de meest urgente gevallen."

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda start komende week met deze oplossing

"Het Groene Hart Ziekenhuis zet deze oplossing in om de enorme druk die nu op de zorg staat te verlichten,” zegt Ronald Liem, afdelingshoofd Chirurgie in het Groene Hart Ziekenhuis. “Samen met de huisartsen en de GGD kunnen we ons nu richten op de meest urgente gevallen. De oplossing laat ons op basis van de antwoorden bepalen welke patiënten geen extra zorg nodig hebben. Deze patiënten sturen we RIVM-informatie over besmetting met het coronavirus en houden we zo nodig thuis in de gaten met geautomatiseerde vervolg-surveys. De patiënten met een hoge risicoscore worden door een callcenter gebeld voor aanvullende informatie. Als in het callcenter bepaald wordt dat er zorg nodig is, wordt de patiënt naar de huisarts verwezen. Deze kan vervolgens de nodige zorg verlenen of doorsturen naar het ziekenhuis.”

"Deze oplossing biedt de mogelijkheid onnodige bezoeken aan huisartsen en ziekenhuizen, en dus ook verdere besmettingen, voorkomen."

Op afstand screenen van patiënten

De aanpasbare coronavirus-vragenlijst helpt met het op afstand screenen van patiënten. De patiënten vullen thuis een online vragenlijst in. Op basis van de resultaten kunnen patiënten door de zorgverlener in een risicoklasse worden ingedeeld, zodat de zorgverlener de juiste acties kan ondernemen. Ook is het mogelijk voor zorgverleners in de toepassing een passend advies te geven op basis van de uitkomsten van de vragenlijst. Henk Valk, CEO Philips Benelux: "Deze oplossing biedt de mogelijkheid onnodige bezoeken aan huisartsen en ziekenhuizen, en dus ook verdere besmettingen, voorkomen. Door samen te werken met externe callcenters kunnen zorgverleners de verwachte toestroom van patiënten mogelijk beter managen en de juiste patiënten met zorg ondersteunen." De vragenlijst ondersteunt de zorgverlener maar is uitdrukkelijk geen vervanging van de reguliere- of spoedzorg. 

"De uitbraak van het nieuwe coronavirus is een grote uitdaging voor iedereen in de zorg,” zegt Henk Valk. “Daarom hebben we QuestManager uitgerust met een vragenlijst om patiënten op afstand te screenen en te volgen. Deze expertise rondom zorg op afstand komt bij Philips in verschillende oplossingen terug. Wij kijken nu samen met ziekenhuizen en huisartsen hoe we onze oplossingen kunnen inzetten om de zorg te ondersteunen." De resultaten van de vragenlijst leveren mogelijk waardevolle input op voor (wetenschappelijk) onderzoek. Ronald Liem geeft aan: "De oplossing geeft ons ook de mogelijkheid patiënten op langere termijn te volgen. Zo gaan we onze patiënten over een jaar opnieuw naar klachten en kwaliteit van leven vragen om te kijken wat de langetermijngevolgen van besmetting met het virus zijn."

"Wij kijken nu samen met ziekenhuizen en huisartsen hoe we onze oplossingen kunnen inzetten om de zorg te ondersteunen."

Focus op patiënten

Om de verwachte toename aan patiënten verder te stroomlijnen, faciliteert Philips de samenwerking tussen zorginstellingen en externe callcentra. Deze centra kunnen worden ingeschakeld om de enorme toename aan telefonische vragen over het coronavirus op te vangen en de juiste gevallen door te sturen naar de huisarts. Zo kunnen de zorgverleners zich focussen op de patiënten bij wie de zorgbehoefte het grootst is. 
 

Philips VitalHealth QuestManager

De screeningsvragen zijn onderdeel van de Philips Patient Reported Outcomes Management (Philips VitalHealth QuestManager). QuestManager wordt gebruikt voor het uitvoeren van diagnose-, kwaliteits- en effectmetingen in de zorg en wordt ingezet in meer dan 100 ziekenhuizen wereldwijd. QuestManager is een oplossing voor het uitvoeren van diagnose-, kwaliteits- en effectmetingen binnen de zorg. De patiënt kan thuis of op locatie via internet één of meerdere vragenlijst(en) invullen die zijn toegewezen door de zorgverlener. Dit geeft de zorgverlener direct informatie over onder andere de status, voortgang van een behandeling en zorgervaring van de patiënt.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten