arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

R&D-regeling voor schonere en duurzame mobiliteit geopend

17 mei 2021
Hand

Bedrijven in de automotive, luchtvaart en maritieme sector kunnen vanaf vandaag gebruikmaken van extra ondersteuning gericht op onderzoek en innovatie. Als gevolg van teruglopende omzetten tijdens de coronacrisis staan investeringen in onderzoek en ontwikkeling in deze sectoren onder druk.

FME heeft samen met topsector HTSM, RAI Automotive NL, NMT, LRN en NAG begin dit jaar aandacht gevraagd voor terugval van R&D-investeringen in deze sectoren. Het kabinet besloot daarop 150 miljoen euro beschikbaar te stellen via de oprichting van een sectorspecifieke regeling om onderzoek naar schonere en slimmere mobiliteit te stimuleren. De regeling is vanaf 17 mei geopend. FME heeft samen met de betrokken sectoren en ministeries de regeling uitgewerkt. 

Voorstellen indienen

De komende drie maanden kunnen voorstellen bij RVO worden ingediend die gericht zijn op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling met betrekking tot de verduurzamingsopgave van de mobiliteitssector en minimaal vijf miljoen euro aan subsidiabele kosten maken. De subsidie is bedoeld voor R&D-projecten die op korte termijn kunnen starten en een looptijd hebben van maximaal vier jaar. Een ingestelde adviescommissie zal de ingediende voorstellen beoordelen en advies uitbrengen richting het ministerie Economische Zaken en Klimaat. Op basis van dit advies besluit het ministerie welke projecten in aanmerking komen voor subsidie.

Lees ook

Op vrijdag 21 mei van 11:00 tot 12:00 organiseert RVO een informatiebijeenkomst over de R&D-regeling.

Meld je aan voor deze sessie

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten