arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

SARA heeft alle aandacht voor de cliënt

11 april 2022
Zorgrobot SARA

In de langdurige zorg staat aandacht voor de cliënt voorop. De ruimte hiervoor staat echter onder druk. Inzet van hulprobot SARA kan dan een interessante optie zijn. Bovendien kan hiermee de zelfredzaamheid van de cliënt worden versterkt. SARA Robotics laat hiermee zien hoe techniek oplossingen biedt voor maatschappelijke problemen.

SARA Robotics heeft met deze hulprobot ook meegewerkt aan de Make Tech Yours Digi-doeners lessen. Een serie technieklessen voor kinderen van 10-14 jaar, om hen de liefde voor techniek mee te geven.

Kwaliteit van zorg staat onder druk

De langdurige zorg staat voor grote uitdagingen. Aan de ene kant is sprake van een groeiende vergrijzing en een toenemend aantal chronisch zieken. Aan de andere kant heeft de zorg te maken met een structureel arbeidsmarktprobleem. Hierdoor komt de zorg onder druk te staan, en bovendien dreigt de zorg onbetaalbaar te worden. Het belang van samenwerken en vooral ook anders werken is groter dan ooit.

>>> Lees hier een recente case van zorgrobot Sara in de Praktijk

Roepgedrag

In de langdurige zorg kost onbegrepen gedrag van cliënten de zorgmedewerkers veel tijd. Denk aan roepgedrag en dwaalgedrag, maar ook aan apathie. 46% van de ouderen met dementie in een zorginstelling vertoont roepgedrag. Een voor zorgmedewerkers lastig hanteerbare situatie. Driekwart van hen heeft hier dagelijks mee te maken. Daarnaast hebben veel cliënten in de langdurige zorg behoefte aan eigen regie. Ze willen het gevoel hebben er nog toe te doen.

"Op deze manier neemt SARA niet het werk over van de nachtdienst, maar biedt ze daar wel ondersteuning aan."

Om bij te dragen aan een oplossing voor de gesignaleerde problemen in de langdurige zorg, heeft SARA Robotics het initiatief genomen om samen met zorginstellingen en met andere leveranciers het SARA platform te ontwikkelen. De achterliggende gedachte is dat het mogelijk moet zijn om enerzijds zorgmedewerkers te ondersteunen en anderzijds cliënten in staat te stellen om meer zelfredzaam te worden.

Verlengstuk van zorgmedewerkers

SARA is een software platform dat als verlengstuk van zorgmedewerkers dag en nacht ingezet kan worden. Denk hierbij aan het sturen van dag- en nachtritme, het stimuleren van zelfstandigheid en eigen regie en natuurlijk ook het bieden van amusement, afleiding en ontspanning. Daarnaast draagt SARA bij aan de fysieke en psychische gezondheid van cliënten en verhoogt het de sociale betrokkenheid. Het systeem kan bijvoorbeeld per individuele cliënt worden voorzien van een stappenplan om iemand te activeren, bijvoorbeeld via beweegoefeningen.

Meerwaarde op drukke momenten

Zorggroep Solis beschikt over drie SARA’s om ervaring mee op te doen. Medewerker zorgtechnologie Charlotte Hoogenkamp vertelt: “We willen onderzoeken of ze meerwaarde hebben op de drukke momenten of als een bewoner onrustig is. Ook in der nachtdienst zetten we SARA in. Bijvoorbeeld voor een vrouw die ‘s nachts vaak gaat dwalen. SARA geeft haar dan de boodschap: ‘Het is twee uur ‘s nachts, u kunt weer lekker gaan slapen’. Op deze manier neemt SARA niet het werk over van de nachtdienst, maar biedt ze daar wel ondersteuning aan. Ik zie het zeker als een toevoeging aan de zorg. Wat daarbij goed is, is dat het bedrijf gebruik maakt van onze input om het systeem verder te ontwikkelen.”

Zelfstandige cliënten dankzij SARA

Onderzoek wijst uit dat inzet van SARA direct bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. 90% van de zorgmedewerkers geeft aan bij inzet van SARA de handen meer vrij te hebben en er dus meer te kunnen zijn voor de cliënt. Samen met SARA kunnen cliënten meer zelfstandig dingen doen. 

 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten