arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Thuismeting vermindert jaarlijks 3 fysieke consulten per patiënt

26 maart 2019
Bloeddruk

Door middel van de zelfzorgapplicatie Philips VitalHealth Engage bespaart Gezondheidscentrum Dillenburg hun zorgverleners jaarlijks drie fysieke consulten per patiënt door thuismetingen mogelijk te maken bij stabiele, laagcomplexe CVRM (cardiovasculair risicomanagement).

Uitdaging

Gezondheidscentrum Dillenburg heeft onderzocht of digitale communicatie een goed alternatief biedt voor fysieke consulten bij patiënten met een chronische aandoening. Ook wil de praktijk het voor patiënten mogelijk maken om op ieder gewenst moment te communiceren, voor alle vragen, ongeacht de prioriteit. Door praktijkervaring met metingen op afstand op te doen kunnen zij onderzoeken hoe hun lopende processen hierop aangepast kunnen worden.

Oplossing

Voor de pilot van start ging, maakte Gezondheidscentrum Dillenburg al gebruik van de zelfmanagement applicatie VitalHealth Engage, voorheen e-Vita. Deze applicatie zorgt ervoor dat de thuismetingen op de correcte manier in het keteninformatiesysteem en huisartsinformatiesysteem terechtkomen en dat patiënten en zorgverleners op afstand kunnen communiceren via de app of een portaal. Voor de CVRM-patiëntenpopulatie is er iedere werkdag een doktersassistente beschikbaar om alle vragen en thuismetingen te bekijken en hierop reageren.

Frank den Heijer, Huisarts bij Gezondheidscentrum Dillenburg
"Het overgrote deel van de groep, zo’n 90 tot 95 procent, is heel positief. Opvallend was dat de zorg niet onpersoonlijk werd bevonden, maar juist persoonlijker, ondanks het digitale contact."

Pilot in een notendop

  • De criteria: medisch laagcomplex, digitaal vaardig en sociaal stabiel.
  • Patiëntenpopulatie van iets meer dan 700 CVRM­patiënten, waarvan ongeveer 300 voldeden aan de criteria. Na twee informatieavonden is de pilot gestart met circa 80 deelnemers en 20 patiënten in de controlegroep.
  • Investering: 260 uur per jaar bij een doktersassistente voor 80 deelnemers versus 60 uur bij een huisarts. Zestig huisartsuren zijn circa 860 doktersassistenturen, en dus 10,75 uur per patiënt, doordat een huisarts gemiddeld 3,3 keer zoveel verdiend. Qua tijdsinvestering wordt deze nieuwe methode dus al financieel aantrekkelijk vanaf 24 patiënten.

De pilot wees uit dat er na een jaar per patiënt jaarlijks drie van de vier consulten van een kwartier, in totaal 45 minuten, bij de huisarts kon worden uitgespaard. Ook werden patiënten bewuster van hun bloeddruk en leerden zij meer over hun aandoening door de online educatie binnen het systeem. Doordat patiënten minder fysiek op controle hoefden te komen werd het privéleven minder belast, dat werd als zeer prettig ervaren. Bovendien konden zij zelf het moment kiezen om vragen van minder prioriteit te stellen aan hun zorgverleners. Zowel patiënten (80% gaf de hoogste score) als zorgverleners zijn zeer tevreden over deze werkwijze en willen hiermee doorgaan. Zorgverleners boeken tijdwinst zonder kwaliteit op zorg of geld te verliezen.

Lees meer over Philips Healthcare
Philips Healhtcare

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten