arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Verhoogde patiëntveiligheid door betere monitoring sterilisatieproces

5 augustus 2022
Steelco

Centrale sterilisatieafdelingen in ziekenhuizen willen directe en betrouwbare metingen kunnen verrichten van de sterilisatiecondities tijdens elk proces. De gebruikelijke hulpmiddelen om dit te doen zijn de Bowie & Dick test en de vacuümlektest. Maar de B&D test is gebaseerd op luchtverwijdering uit textielpakketten en zegt dus weinig over de luchtverwijdering uit kleine kanaaltjes van het instrumentarium dat wordt gesteriliseerd. Bovendien brengt het steeds moeten toepassen van deze test kosten met zich mee. Voor de vacuümlektest geldt hetzelfde. Niet alleen voor de tests zelf, maar ook kosten voor energie en water. Bovendien zorgt toepassing van deze tests voor een continue afvalstroom. En de periodieke tests zorgen voor slijtage aan de sterilisator of onderdelen daarvan.

Hogere kwaliteit tegen lagere gebruikskosten

Solid Too ontwikkelde een alternatief in de vorm van het NCG-sensor systeem. Onder andere Steelco verzorgt hiervoor de Europese distributie. NCG is de afkorting van niet-condenserende gassen. De sensor meet de gassen die niet condenseren in het druk- en temperatuurdomein van stoomsterilisatieprocessen. De NCG-sensor wordt aangesloten op een validatiepoort van de stoomsterilisator. Het werkingsprincipe berust op de warmteoverdracht van condenserende stoom naar de binnenkant van de sensor.

"Het is echt een missing link in het sterilisatieproces."

Er is een direct verband tussen de hoeveelheid lucht in de stoom in de sterilisatorkamer en het uitgangssignaal van de NCG-sensor. De NCG’s worden dus rechtstreeks gemeten. Een aan de sensor gekoppelde controller bestuurt de sensor en verzamelt de data, die worden doorgestuurd naar een computer met NCG-software. Het NCG-systeem dekt in iedere lading de stoomsterilisatie condities af. Het systeem biedt een hogere kwaliteit tegen lagere gebruikskosten en resulteert in een duurzamere procesvoering van de stoomsterilisatoren.

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven deed onderzoek met de eerste prototypes van de NCG-sensor. De sensor wordt hier inmiddels standaard toegepast als monitoring bij elk sterilisatieproces. Ralph van Wezel, apotheker en deskundige steriele medische hulpmiddelen in het ziekenhuis, vertelt: “De ontwikkelaars Klaas Kopinga en Joost van Doornmalen betrokken mij al vanaf het begin bij de ontwikkeling van dit systeem. Het is echt een missing link in het sterilisatieproces. We zijn gewend de druk en temperatuur in de sterilisator te meten, maar daarmee weet je nog niet of het proces voldoet. We meten de stoomkwaliteit maar eenmaal per dag en we gaan ervan uit dat die dan de rest van de dag goed is. Blijkt dit de volgende ochtend niet zo te zijn, dan moet je netten die de vorige dag zijn gedaan opnieuw steriliseren. Uit de literatuur blijkt bovendien dat ieder proces een unieke gebeurtenis is en alhoewel de druk en temperatuur ‘reproduceerbaarheid’ lijken te suggereren, blijkt dat in ieder proces de hoeveelheid NCG’s varieert. Ook is in de literatuur beschreven dat druk geen sterilisatieparameter is en dat dus meer gemeten moet worden dan alleen temperatuur en druk. Met het NCG-sensor systeem meet je continu tijdens ieder proces of aan de sterilisatieparameters, zoals gespecificeerd in de standaarden wordt voldaan. Dit verbetert de proceskwaliteit aanzienlijk. Bovendien werkt het kostenbesparend. Ook omdat je je validatieschema kunt terugschroeven zolang de meting aantoont dat het proces in de sterilisator naar behoren verloopt.

Verhoogde patiëntveiligheid

Het NCG-sensor systeem verhoogt de patiëntveiligheid doordat elk sterilisatieproces wordt gemonitord. Het verhoogt de duurzaamheid van het proces en verlaagt de kosten ervan doordat de traditionele periodieke tests, zoals de B&D test en de vacuümlektest kunnen vervallen. De sterilisatie wordt inzichtelijker, omdat sterilisatieparameters direct worden gemeten. Het systeem is compact. Het is eenvoudig aan te sluiten op de stoomsterilisator. Het levert een overzichtelijk procesprotocol voor de CSA-medewerkers. Zij hoeven de data niet handmatig uit te lezen. Dit reduceert human-errors en vermindert het gebruik van resources (tijd van personeel). 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten