arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid

Veiligheid van de patiënt staat centraal.

Het belangrijkste doel van medische technologie is het leven van mensen te verbeteren en te verlengen. Vandaar de onophoudelijke zoektocht naar minimaal-invasieve producten en behandelmethoden, die de patiënt ontzien en herstel bevorderen. Het betekent ook dat medische technologie vóór alles veilig in het gebruik moet zijn. Een onveilig product kan veel schade toebrengen aan mensen en extra kosten genereren. FME is dan ook voorstander van gelijke Europese regels voor de veiligheid van medische hulpmiddelen, zoals de nieuwe Wet op de medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation, hierna MDR). FME ondersteunt haar leden bij de voorbereidingen en implementatie van de MDR en wil er samen met andere stakeholders voor zorgen dat de MDR een succes wordt.

Wat is hiervoor nodig? 

  • Zorg voor beschikbaarheid van medische hulpmiddelen
  • Betrek leveranciers bij het proces voor monitoren productveiligheid
  • Maak informatie voor mensen toegankelijk
  • Richt een kwaliteitsstandaard Veilige Medische Technologie op
  • Betrek leveranciers bij veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Referentiegroep MDR/IVDR

In 2019 is in samenspraak met ministerie van VWS, de Referentiegroep MDR/IVDR opgericht, waarin alle partijen die te maken hebben met medische hulpmiddelen via de koepels vertegenwoordigd zijn. FME levert het (technisch) voorzitterschap en het secretariaat van deze referentiegroep.

In de Referentiegroep informeert we elkaar, met als vraag om ook de achterban mee te nemen in deze informatie. Er worden praktijkvoorbeelden gedeeld en handvatten ontwikkeld om de regelgeving beter en sneller toe te kunnen passen op de eigen praktijk.

Lees meer over deze referentiegroep

Updates

Eerdere updates

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten