arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Voorspellend onderhoud koel- en vriessystemen voorkomt verstoring zorgproces

20 april 2022
Freezerdata

Als koel- en vriessystemen in de zorg niet deugdelijk functioneren, ontstaan problemen in zorg en onderzoek. Het in Amsterdam gevestigde IJSKOUD BV heeft een product ontwikkeld genaamd Freezerdata. Freezerdata biedt op basis van artificial intelligence voorspellende informatie om dit probleem te voorkomen.

FME-lid NAMCO Zorg & Technologie is in de arm genomen om dit product in de zorgsector te implementeren. 

Goede temperatuur is cruciaal

In de zorg wordt veel gewerkt met materiaal dat onder geconditioneerde omstandigheden moet worden bewaard. Geneesmiddelen natuurlijk, maar ook menselijk weefsel voor onderzoek en behandeling. Het is cruciaal dat die geconditioneerde omstandigheden nooit worden gecompromitteerd, want dan wordt het materiaal onbruikbaar voor het doel waarvoor het ligt opgeslagen.

Uitval is verstoring van het zorgproces

Helaas kan het toch voorkomen dat koelapparatuur (vriezers en koelkasten) onverwacht uitvalt. Als er reserve vriezers beschikbaar zijn, dan kan de inhoud worden overgepakt. Maar dat kost mensuren en bovendien is voor het overpakken maar een beperkte tijd beschikbaar (enkele uren). Uitval van een vriezer betekent dus een verstoring van het zorgproces.

“Gaat iets mis met de stoven, dan is sprake van tijdverlies in het onderzoek van patiëntmateriaal.”

De noodzakelijke interventie (ongeplande reparatie en/of overpakken) betekent bovendien het ongepland inzetten van onderhoudscapaciteit. Dit leidt tot extra kosten. In de aanloop tot de uitval worden ook onnodige kosten gemaakt door hoger energieverbruik, als de koelapparatuur zelf probeert op het gewenste koelniveau te blijven.

Freezerdata

Op tijd interventie en correctief onderhoud

De oplossing is ‘voorspellend onderhoud’. Dit wordt mogelijk gemaakt door de toepassing van Artificial Intelligence. Freezerdata voorspelt met behulp van data en algorithmen de kans op een storing. Dit zorgt ervoor dat op tijd een interventie plaatsvindt en correctief onderhoud kan worden ingepland.

Kwaliteitsfunctionaris John Vriens van het Maasstad Ziekenhuis vertelt: “Hier op het microbiologisch laboratorium gebruiken we koelbroedstoven en vriezers en daar kan altijd wel eens wat onverwachts mee gebeuren. In de koeling bewaren we reagentia, die dan in kwaliteit achteruit kunnen gaan. In de vriezers bewaren we patiëntmonsters, en als die ontdooien zijn ze niet meer bruikbaar voor eventueel vervolgonderzoek. Gaat iets mis met de stoven, dan is sprake van tijdverlies in het onderzoek van patiëntmateriaal. Het belangrijke voordeel van Freezerdata is vroegsignalering van als er iets misgaat. Geeft het temperatuurregistratiesysteem aan dat er iets aan de hand is, dan kan het om iets simpels gaan als een deur die niet goed gesloten is. Maar het kan ook uitval zijn. En dan is het waardevol als je direct een monteur kunt inschakelen voor actie, of eventueel ook zelf actie kunt ondernemen door materiaal over te plaatsen naar een andere vriezer om verlies van materiaal te voorkomen.”

 

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten