arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Cybersecurity

Cybersecurity

Slim verbinden voor een weerbare industrie

Nederland moet een 'safe place to do business' en innovatie zijn en blijven. Sinds de coronacrisis zijn de digitalisering, connectiviteit en de afhankelijkheid daarvan nog verder versneld. Landen als China, Iran en Rusland hebben offensieve cyberprogramma’s gericht tegen Nederland en Nederlandse bedrijven. Deze zijn gericht op de manipulatie van informatie, het ontwrichten van bedrijfsprocessen en het ondermijnen van de samenleving. Het stelen van data en bedrijfsgeheimen van technologie bedrijven door cybercriminelen en door statelijke actoren vormen een reëel risico en dit risico neemt met de vergaande digitalisering toe.

In de beleidsontwikkeling is daarom steeds meer aandacht voor het bewaken van digitale soevereiniteit en weerbaarheid om strategische autonomie en stabiliteit te kunnen behouden. Dit moet in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven gebeuren en daar maakt FME zich hard voor.

Doelen

Cybersecurity is de randvoorwaarde voor succesvolle innovatie en technologische ontwikkeling. FME treedt op als verbinder en werkt aan cyberweerbaarheid voor en door haar leden van de technologische industrie. Momenteel is er in Nederland nog een wereld te winnen op het gebied van kennisdeling en andere know how over cyberincidenten en cybersecurity.

We stappen als FME in door samenwerking en kennisdeling over cybersecurity kennis en kunde binnen de industrie en met andere belangrijke stakeholders aan te jagen. We bouwen daarbij als FME namens onze leden aan nieuwe dienstverlening en een nieuw cybersecurity platform om dit mogelijk te maken.

Sluiten