arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Start Week van de Innovatieve Zorg

9 mei 2022
Cover magazine Laat technologie de zorg verbeteren

Laat technologie de zorg verbeteren

Vandaag start de eerste Week van de Innovatieve Zorg. Van maandag 9 tot en met maandag 16 mei laten we zien hoe technologie en digitalisering oplossingen biedt voor uitdagingen in zorg. We willen hiermee stappen maken rondom het verminderen van werkdruk voor zorgmedewerkers en wat we moeten doen om innovaties sneller goed te laten landen in de zorg.

Bijeenkomsten

In deze week organiseren we verschillende bijeenkomsten. Tijdens deze sessies gaan we met bedrijven en andere partijen in de zorg in op aspecten die nu belemmerend werken voor een goede implementatie van technologie in de zorg, zoals wetgeving en competenties van zorgmedewerkers. Hiernaast gaan we in op kansen die technologie biedt voor de sector, bijvoorbeeld op het gebied duurzaamheid of het tekort aan personeel in de zorg.

Magazine met voorbeelden en ervaringsverhalen

Medtechbedrijven bieden veel oplossingen die de patiënt en de zorgprofessionals helpen. Denk aan tools voor thuismonitoring, zodat mensen continu beter gemonitord kunnen worden en zo minder vaak naar het ziekenhuis hoeven. Of denk aan het tijdig opsporen van kanker door middel van een eenvoudige ademtest. Ook kunnen innovaties bijdragen aan het voorkomen dat mensen in een ziekenhuis belanden, zoals een heup-airbag.
In het magazine ‘Laat technologie de zorg verbeteren’ delen we ervaringen van enthousiaste zorgprofessionals en patiënten die geholpen zijn door medtech innovaties. Ook hebben we diverse partijen in de zorg geïnterviewd.
Online zijn deze en meer verhalen te vinden. We hebben een onderscheid gemaakt tussen technologie die de ziekenhuiszorg verbetert en technologie die de ouderenzorg verbetert.

Onderzoek naar oplossen arbeidstekort door middel van technologie

Bureau GUPTA Strategists hebben we gevraagd om onderzoek te doen naar wat de meerwaarde is van technologie bij het oplossen van het arbeidstekort in de zorg. Deze meerwaarde is cijfermatig onderbouwd. De uitkomsten hiervan worden met een rapport gepresenteerd tijdens het FME-symposium ‘Laat technologie de zorg verbeteren’ en 16 mei aan minister Ernst Kuipers van VWS aangeboden.

Bezoek met Kamerleden

Omdat we ook willen dat de politiek ervaart dat technologie de zorg kan verbeteren hebben we deze week ook bezoeken met Kamerleden gepland.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten